Echo Żychlina wydanie 1 / 2014

przez , 25.mar.2014, w Co słychać

Echo Żychlina – lokalny kwartalnik Gminny.

Na łamach ” Echa Żychlina” prezentować będziemy Państwu fragmenty historii Naszej Gminy. Gazetka wydawana jest kwartalnie w nakładzie około 2.000 szt. oraz co najważniejsze jest wydaniem bezpłatnym. Wydania dostępne są na stronie internetowej UG lub w wersji papierowej w punktach handlowych i instytucjach budżetowych.

Zostaw komentarz :, , , , więcej...

Powiadomienie :)

przez , 25.mar.2014, w Projekt " Nasza Historia "

 

Zawiadamiamy, że Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina realizuje
projekt publiczny Urzędu Gminy w Żychlinie: Zadanie Nr 7. Organizowanie lokalnych imprez.
Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest p. Magdalena Krupińska-Kotulska, która opisała i złożyła projekt w imieniu TMHŻ do Urzędu Gminy Żychlin.
Projekt „Nasza Historia” będzie promować ideę pogłębiania wiedzy, pracy nad sobą i w zespole, kształtowania patriotyzmu i szacunku dla historii. Jest dobrą alternatywą wobec zagrożeń, które młodzież i rodzina napotyka na swojej drodze każdego dnia.
Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania społeczności lokalnej, a głównie dzieci i młodzieży historią gminy. Jest to obszar naszego życia lokalnego jak dotąd nie odkryty, mało znany i nie doceniany. Poprzez realizację projektu chcemy zainspirować jego uczestników do poszukiwania własnych pasji, rozbudzania w sobie kreatywności, wyobraźni i rozwijania umiejętności poznawczych. Założeniem projektu jest wzmocnienie więzi ze społecznością lokalną i rozbudzenie lokalnego patriotyzmu.
W ramach projektu zorganizujemy :
1. nieodpłatne pozalekcyjne zajęcia z dziećmi i młodzieżą
2. nieodpłatne wycieczeki w historyczne miejsca Gminy Żychlin
3. nieodpłatne gry i zabawySerdecznie zapraszamy do udziału w prowadzonym przez nas w projekcie.

 

Zostaw komentarz :, , , , , więcej...

I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej 1939-1945

przez , 01.sty.2016, w Co słychać

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej od 25 lat prowadzi działalność popularyzującą dokonania polskich historyków w zakresie badań nad polską konspiracją lat 1939-1945.

W bieżącym roku z okazji 25-lecia Fundacji, pod patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 12-13 listopada w Toruniu został zorganizowany I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej, którego tematem przewodnim było: „25 lat niezależnych badań nad działalnością konspiracyjną 1939-1945. Ludzie, instytucje i wydarzenia”.

Udział w Kongresie wzięli ludzie nauki z całego kraju, było też reprezentowane Studium Polski Podziemnej w Londynie. Było to spotkanie bardzo ciekawe i bardzo wartościowe. (fot. Remigiusz Stasiak)

Na I Kongres została zaproszona Anna Wrzesińska, autorka książki „Ruch oporu ZWZ-AK w obwodzie Gąbin”. Zaprezentowała jako głos w dyskusji monograficzne opracowanie działań konspiracyjnych w Obwodzie Gąbin inspektorat Płock z terenu lewobrzeżnego Mazowsza.

Zostaw komentarz :, więcej...

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

przez , 01.sty.2016, w Co słychać

11 listopada to dzień dla Polaków szczególny w tym dniu w 1918 roku, po 123 latach niewoli pod zaborami, Polska odzyskała niepodległość, wróciła na należne jej  miejsce w Europie i świecie.

Uroczyste obchody tego dnia na terenie naszego miasta i gminy rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną w kościele p.w. św. ap. Piotra i Pawła w Żychlinie.

Uroczystą liturgię sprawował ks. Tadeusz Piotrowski. Po zakończonej  mszy św. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żychlinie zaprezentowały montaż  słowno-muzyczny pt. „Nasz dom, nasz kraj”, piękny spektakl z niezwykle głębokim przekazem.

Zostaw komentarz :, więcej...

Aktywność plenerowa w Dobrzelinie doceniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

przez , 01.sty.2016, w Imprezy plenerowe

Z ogromną dumą i radością pragniemy poinformować, że w dniu 6 listopada 2015 r.  Fundacja Dworu Dobrzelin odebrała nominację w Ogólnopolskim Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym w kategorii Aktywności plenerowe.

Aby móc wziąć udział w konkursie, należało być organizatorem/ współorganizatorem wydarzenia edukacyjnego i właścicielem/zarządcą zabytku, wpisanego do rejestru zabytków, w którym to wydarzenie miało miejsce w 2014 roku. Do konkursu
w kategorii aktywności plenerowe zgłoszona została rekonstrukcja wydarzeń historycznych pt. ”Szpital polowy w Dobrzelinie”, której współorganizatorami byli: Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, Beata i Ryszard Łysak, Stowarzyszenie Pułk 37 Piechoty z Kutna oraz Stowarzyszenie „Skakanka” z Żychlina.

Do konkursu nadesłano 41 zgłoszeń, ocenianych przez jury w czterech kategoriach: aktywności plenerowe; prelekcje, wykłady, warsztaty; wystawy i projekty multimedialne; publikacje.

Projekty nadesłane z całej Polski, oceniało jury w następującym składzie:

- Beata Bauer – kierownik Zespołu do spraw organizacji kształcenia i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa,

- Edward Chudzik – zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury,

- Michał Krasucki – zastępca Stołecznego Konserwatora Zabytków,

- Zbigniew Maj – Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- Karol Mazur – kierownik Działu Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego,

-Iwona Solisz – Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
- Katarzyna Zarzycka – Stowarzyszenie Historyków Sztuki,

W kategorii Aktywności plenerowe, zgłoszonych zostało 9 projektów, z czego do nagrody minowano 4 :
- „Zaczarowany Lublin – spotkania z opowiadaczami świata” – Ośrodek Brama Grodzka
z Lublina
- „Szpital polowy w Dobrzelinie – rekonstrukcja historyczna” – Ryszard Łysak
- „Doświadczyć i docenić – cykl wycieczek po Ostrowie Tumskim w Poznaniu” – Brama Poznania ICHOT – centrum interpretacji dziedzictwa
- „Dziedzictwo – źródłem tożsamości. Ratusz” – Gmina Miasta Kołobrzeg

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się podczas I Ogólnopolskiej Gali Europejskich Dni Dziedzictwa, zorganizowanej w Filharmonii Opolskiej przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Najciekawsze projekty zostały nagrodzone w postaci przyznania nagrody głównej, (uhonorowana kwotą 20 tys. zł. brutto) oraz wyróżnienia ( 10 tys. zł. brutto).

Choć  nie udało się sięgnąć po główną wygraną, to i tak jesteśmy przepełnieni dumą
i radością, że nasza aktywność została zauważona i doceniona przez tak zacne jury.

Ta nominacja to promocja Gminy Żychlin, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej, współdziałających na jej terenie, biorących aktywny udział i zaangażowanych
w organizację edukacyjnych inicjatyw kulturalnych. W końcu to także promocja zespołu parkowo-dworskiego w  Dobrzelinie, historycznego zabytku Gminy Żychlin, pamiętającego niejedną kartę historii.

Znalezienie się w gronie nominowanych jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem w tak szacownym gronie, potwierdzeniem, że nasze dotychczasowe działania, będąc niekonwencjonalnymi i nowatorskimi, są potrzebne i wysoko oceniane.

Nominacja Fundacji Dworu Dobrzelin w ogólnopolskim konkursie jest wspólnym sukcesem współorganizatorów  rekonstrukcji  ”Szpitala polowego” w Dobrzelinie, istotnym czynnikiem motywującym do wspólnego kontynuowania dotychczasowych działań, podejmowania kolejnych wyzwań i aktywności w zakresie zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności.

Beata i Ryszard Łysak

Zdjęcia – Sławomir Mielnik

Zostaw komentarz :, , więcej...

Urodziny pana Ludwika Zalewskiego

przez , 01.sty.2016, w Co słychać

O urodzinach pana Ludwika Zalewskiego pamiętali również członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina. 6 września, na cotygodniowym spotkaniu członków, pan Zalewski został powitany kwiatami i tortem. Życzeniem zdrowia i pomyślności nie było końca. 

Zostaw komentarz :, , więcej...

III Kwesta „Ocalmy od zapomnienia”

przez , 01.sty.2016, w Z Życia TMHŻ

W dniach 31października – 1 listopada 2015 roku na cmentarzu parafialnym w Żychlinie odbyła się III kwesta „OCALMY OD ZAPOMNIENIA”. W ciągu dwu dni z zapałem kwestowali młodzi i starsi mieszkańcy Żychlina z różnych szkół, organizacji i środowisk. Jak co roku, udział w niej wzięli również członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina: Ewa Wypych z synem Szymonem, Monika Sylwestrowicz z dziećmi Wiktorią i Jackiem, Anna Wrzesińska, Jerzy Werwiński i  Ryszard Zimny.

W tym roku udało się zebrać kwotę 5 520,20 zł., dzięki której będzie można odrestaurować pomnik z figurą Matki Bożej znajdujący się tuż przy głównej alei.

(fot. Aleksandra Głuszcz)

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Oddajmy Im cześć- film o powstaniu warszawskim

przez , 01.sty.2016, w Co słychać

Płocka grupa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej GRHWEICHSEL„, grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Historycznego  Pułk 37 z Kutna z występującym gościnnie Arturem Stańczakiem z Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w dniu 25 kwietnia 2015 r. nakręcili  amatorski film poświęcony Powstaniu warszawskiemu.

Miejscem akcji były opustoszałe budynki po firmie „Bakutil” w Płocku.

link do strony, na której można obejrzeć film: Powstanie Warszawskie.

 e

Miłego oglądania !!!

Zostaw komentarz :, , , więcej...

przez , 10.wrz.2015, w Projekt " Katyń"

Plakat Katyń

Zostaw komentarz :, więcej...

15 sierpnia 2015 w Żychlinie

przez , 20.sie.2015, w Z Życia TMHŻ

Szanowni Państwo

95 lat temu, między 13 a 25 sierpnia 1920 roku na przedpolach Warszawy została stoczona się bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskaną niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wojsko Polskie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło wielką wiktorię nad Armią Czerwoną. Strategia marszałka Józefa Piłsudskiego i szefa Sztabu Generalnego gen. Tadeusza Rozwadowskiego sprawiły, że nasza polska armia wyszła z tej bitwy zwycięsko, a Rzeczpospolita została obroniona. Nasi przodkowie dając przykład największej determinacji i bohaterstwa nad Wisłą, Wieprzem i Wkrą zapewnili ojczyźnie niepodległy byt.

Bitwa Warszawska była najbardziej dramatyczną częścią wojny polsko – rosyjskiej, zdecydowała o losach wojny, niepodległości Polski i losach Europy. Oddaliła od nas widmo komunizmu na ponad dwadzieścia lat i sprawiła, że samodzielny byt Polski jest obecnie możliwy. Była to jedna z najbardziej znaczących bitew świata, historycy klasyfikują ją na osiemnastym miejscu. W polskiej nomenklaturze nazwana została „cudem nad Wisłą”.

Wydarzenia z 1920 roku  z wojny polsko-bolszewickiej, zapisały się w sposób szczególny w historii Polski i polskiego oręża.

Dzień 15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej został uznany za święto Wojska Polskiego. Dziś obchodzą swoje święto Siły Zbroje Rzeczypospolitej Polskiej – Wojsko Polski. Święto nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, która dzień ten obchodziła właśnie 15 sierpnia, w rocznicę rozpoczęcia przez pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej forsowania Wieprza pod Kockiem. W ten sposób zaczęła się słynna kontrofensywa, w wyniku której rozbito wojska rosyjskie.

„W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznice wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowy wrogiem o całość i niepodległość Polski” – napisał minister Spraw Wojskowych II Rzeczypospolitej gen broni Stanisław Szeptycki w sprawie utworzenia Święta Żołnierza. Zniesione za PRL, zostało ponownie w tym dniu ustanowione 30 lipca 1992 roku.

W dniu dzisiejszym, 15 sierpnia 2015 roku my, członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina i Stowarzyszenia Dzieci Wojny Oddział w Żychlinie, spotkaliśmy się na cmentarzu pod pomnikiem żołnierzy. Nie jest nas wielu, część uczestniczy w pielgrzymce do Suserza. Ale mimo upalnej pogody przybyliśmy, przychodzą także rodzinnie mieszkańcy Żychlina.

Oddajemy cześć poległym bohaterom Bitwy Warszawskiej, stoczonej w sierpniu 1920 roku. Po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Wysiłek zbrojny naszych rodaków stanowi nieodłączną cześć naszego narodu. Pochylając czoła nad bohaterami tamtych dni, pamiętajmy o wielu pokoleniach Polaków składających ofiarę krwi w walce o niepodległość, o przetrwanie narodu i nienaruszalność granic. Rocznica bitwy warszawskiej kieruje naszą uwagę na to, co w życiu naszego państwa i narodu jest najważniejsze i najcenniejsze: umiłowanie wolności, suwerenności, honoru i wierności w służbie ojczyzny. To cnoty narodowe, z którymi powinniśmy się utożsamiać i do których dążymy.

Zostaw komentarz :, więcej...

71 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

przez , 20.sie.2015, w Z Życia TMHŻ

jii

W dniu 1 sierpnia w centrum Żychlina odbyła się skromna uroczystość uczczenia 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed godziną 17 na placu pojawili się uczniowie klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Żychlinie pod dowództwem Rafała Mikołajczyka z wychowawcą Jackiem Walczakiem Strzelcy defiladowym krokiem podążyli na środek ronda. Punktualnie o godzinie „W” rozległ się dźwięk ręcznej syreny alarmowej, w którą wyposażeni byli uczniowie. Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć poległych.

Na apel  stawili się przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina. Szkoda, że w uroczystości wzięło udział tak niewielu mieszkańców naszego miasta.

Zostaw komentarz :, więcej...

Udział w „Odysei Historycznej”

przez , 20.sie.2015, w Z Życia TMHŻ

„Odyseja Historyczna” w Kutnie – Leszczynku to Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych. Impreza ta powstała w efekcie próby realizacji własnych marzeń przez zapaleńców skupionych w Stowarzyszeniu Historycznym Pułk 37 w Kutnie. Członkom Stowarzyszenia przyświecała idea, aby w samym środku Polski, w Kutnie – niewielkim mieście leżącym na skrzyżowaniu dróg, którymi wędrowały armie polskie, napoleońskie, rosyjskie i niemieckie, w mieście, którego nie ominęła i nie oszczędziła historia – stworzyć miejsce regularnych spotkań pasjonatów historii – tej dawnej i tej całkiem współczesnej.

W dniach 17-19 lipca 2015 roku do Leszczynka na tegoroczną VI Odyseję zjechało ponad 100 grup rekonstrukcyjnych. Prezentowali stoiska tematyczne oraz brali udział w licznych pokazach.

W tym roku po raz pierwszy czynnie swój udział zaznaczyli w niej mieszkańcy Żychlina. Członkowie grupy taneczno-gimnastycznej „Skakanka” i Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina zostali poproszeni o współudział w inscenizacji historycznej: 17 Wrzesień 1939 – obrona twierdzy brzeskiej. Udział wzięło około 30 osób, większość dzieci. Zagraliśmy  role cywilnych uciekinierów z twierdzy w Brześciu. Przebrani w stroje z czasów II wojny światowej, z walizkami i wózkami z tego okresu, uciekając pod ostrzałem, zrobiliśmy na widowni duże wrażenie.

Ta inscenizacja przypominała mało znany i utajany epizod II wojny światowej, ukazujący obronę twierdzy w Brześciu w dniach od 14 do 17 września 1939 roku przed wojskami niemieckimi i radzieckimi, które ze sobą współpracowały. Niemcy dysponowali dwukrotną przewaga piechoty, czterokrotną przewagę czołgów i sześciokrotną artylerii. Polskie wojsko, którym dowodził gen. Konstanty Plisowski, odparły wszystkie ataki. Nie poddali się, a pod przeważającym naporem połączonych sił wycofało się do Terespola.

Zostaw komentarz :, więcej...

Oddajmy Im cześć- film o powstaniu warzawskim

przez , 20.sie.2015, w Co słychać

Powstanie warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało do 3 października tegoż roku, było wystąpieniem zbrojnym Polaków przeciw okupującym Warszawę wojskom niemieckim, ale politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu komunistom polskim. Było zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”,  połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a Rosjanie konsekwentnie odmawiali udzielenia powstaniu pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez aliantów miało ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie.

Słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez Niemców zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Płocka grupa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej GRHWEICHSEL„, grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 z Kutna z występującym gościnnie Arturem Stańczakiem z Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w dniu 25 kwietnia 2015r. nakręcili amatorski film poświęcony powstaniu warszawskiemu, by oddać hołd jego bohaterom.

Miejscem akcji były opustoszałe budynki po firmie „Bakutil” w Płocku.

Załączamy link do strony, na której można obejrzeć film: Powstanie Warszawskie.

Miłego oglądaniaZostaw komentarz : więcej...

Wianki Dworskie

przez , 04.lip.2015, w Imprezy plenerowe

Podążając za tradycją i ludowym  obyczajem Nocy Świętojańskiej,  w  dniu  28  czerwca  b.r.  w Zespole Pałacowo – Parkowym  w  Dobrzelinie, odbyła się druga edycja plenerowego  eventu pod nazwą „Dworskie  Wianki”. Wspólnymi organizatorami imprezy było Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina i Fundacja Dworu Dobrzelin, koordynatorem imprezy była Magdalena Krupińska-Kotulska. Na imprezę przybył wicestarosta kutnowski Zdzisław Trawczyński wraz z Justyną Jasińska, Dyrektor  Wydziału    Rolnictwa  Leśnictwa  i  Ochrony  Środowiska.

Władze  lokalne reprezentował Burmistrz Grzegorz  Ambroziak, który objął patronat nad  imprezą oraz wiceburmistrz Zbigniew Gałązka. Licznie przybyli również  radni Rady Miejskiej w Żychlinie. Podczas zabawy  rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszego kawalera i najpiękniejszą panienkę dworu,  aż tanecznym programem  wystąpiły: Dziecięcy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca z Pacyny, zespół taneczno-akrobatyczny działający przy stowarzyszeniu Skakanka.

Uczestnicy imprezy mogli nabyć piękne,  niepowtarzalne wianki, wyplecione  przez członków Stowarzyszenia „Skakanka”, które na koniec zabawy zostały puszczone na wodę parkowego stawu. Z krótką historią puszczania wianków zapoznała uczestników Prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, Pani Anna Wrzesińska. Przez  cały czas odbywały się liczne konkursy  i  zabawy  dla  dzieci,  dla których przewidziano dodatkowe atrakcje – malowanie twarzy, darmową watę cukrową, ściankę wspinaczkową zainstalowaną przez żychlińską OSP, pokaz musztry z udziałem grupy strzeleckiej z LO im. Adama Mickiewicza z Żychlinie oraz obozowisko zorganizowane przez Harcerzy z drużyny ZHP z Oporowa.

Na  letniej  scenie parkowej uczestnicy pikniku mieli przyjemność wysłuchać klasycznych utworów  wykonanych solowo przez muzyka grającego na  skrzypcach  altowych, Pana Bogdana  Tomczaka,  związanego z Łódzką Orkiestrą Filharmoniczną i Operową, a  Zuzia Karczewska zaprezentowała swoje umiejętności gry na akordeonie. Po raz drugi gościem wianków dworskich w Dobrzelinie było niezawodne Koło Gospodyń Wiejskich, które przygotowało wiejskie stoisko  ze  smalcem  i  chlebem  swojej  roboty  oraz ogórkami kiszonymi. Można też było odwiedzić wiele  innych  stoisk tematycznych,  np. promujące przez Monikę Sylwestrowicz, reprezentującą Stowarzyszenie BE WELL, zdrowy  styl  życia, stoisko prezentujące  pokaz wikliniarstwa,        umundurowania Stowarzyszenia 37Pułku Piechoty z Kutna, czy też stoisko Pani doktor  Marii  Rybickiej, udzielającej porady   w   zakresie   medycyny   sportowej   i   rehabilitacji. Zainteresowaniem uczestników cieszyły się też obrazy  autorstwa Zbigniewa Lewego z Łodzi, których czerwcowe kwiaty wpisywały się w letni krajobraz. Z miłośnikami astronomii, dzielił się swoją wiedzą na temat obserwacji księżyca Ryszard Zimny. Nie zabrakło też atrakcji dla pasjonatów pojazdów dwukołowych, którzy mogli nacieszyć się całą plejadą harleyowców z Łowicza, goszczących na  specjalne  zaproszenie Tadeusza Kafarskiego oraz zabytkowymi motocyklami Sławomira Czerbniaka. Letnia aura sprzyjała zabawom a świeże powietrze i aktywność fizyczna zaostrzyły wszystkim apetyt, dlatego darmowa grochówka zapewniona przez organizatorów znikała błyskawicznie.

W tym roku obok Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, współorganizatorem Wianków Dworskich była nowo powstała Fundacja Dworu Dobrzelin, której fundatorami są właściciele zabytkowego   dworu   w   Dobrzelinie,  Beata  i  Ryszard  Łysak. „Fundacja   jest   prawnym usankcjonowaniem naszych wcześniejszych działań”–powiedziała Beata Łysak, wiceprezes fundacji podczas powitania przybyłych gości. Nakreśliła w dużym skrócie charakter działań i cele tej społecznie użytecznej organizacji, zapowiadając szereg  kolejnych,  planowanych atrakcji  i przedsięwzięć. Zainteresowanych pracą fundacji, zachęciła do odwiedzenia strony internetowej www.fundacja dobrzelin.pl, która wprawdzie jest jeszcze w budowie, lecz sukcesywnie będzie uzupełniana. Na koniec, dziękując podkreśliła, że wszystko to nie byłoby możliwe  bez  ogromnego  wsparcia  i  zaangażowania  wielu  ludzi-członków  lokalnych Stowarzyszeń, Żychlińskiemu  Domu  Kultury, społeczności  szkolnej  oraz  całej  rzeszy życzliwych ludzi i przyjaciół. Specjalne podziękowania należą się firmie Budimpex IT z Żychlina  Marcina  Maciejewskiego,  sponsorowi    dwóch  tabletów i  akcesoriów komputerowych   jako nagród  głównych  dla  zwycięzców  i  wyróżnienie  w  konkursie  na najpiękniejszego kawalera i najpiękniejszą panienkę dworu.

Zostaw komentarz :, , więcej...

IV konkurs historyczno-literacki „Pamięci Katynia”

przez , 16.cze.2015, w Projekt " Katyń"

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, realizujące zadanie publiczne nr 2 pod nazwą „Pamięci Katynia”, zakończyło pracę związane z wykonaniem zadania 1.

Komisja oceniająca prace konkursowe zakończyła pracę 1 czerwca 2015r. Na IV konkurs historyczno-literacki, ogłoszony  wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Żychlin, wpłynęło 13 prac:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 6 prac,

Szkoła Podstawowa nr 1 – 3 prace,

Szkoła Podstawowa w Grabowie – 3 prace,

Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 – 1 praca.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Anna Wrzesińska – przewodnicząca, Krzysztof Dziedzic i Jacek Jóźwik.

Poziom prac nagrodzonych był bardzo wyrównany, dlatego jury przyznało wyróżnienia równoległe: trzy I miejsca, dwa II i dwa III.

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce:

 1. Piwowarski Tomasz, SP Grabów, kl. VI, Beata Galińska
 2. Sylwestrowicz Wiktoria, Gimnazjum, kl. II a, op. Monika Sylwestrowicz (matka)
 3. Ubysz Natalia, SP nr 2, kl. IV b, op. Magdalena Kamińska

II miejsce

 1. Kwiatkowska Katarzyna, SP Grabów, kl. VI, Beata Galińska
 2. Sylwestrowicz Jacek, SP nr 2, kl. VI a, op. Beata Przybysz

III miejsce

 1. Banasiak Patryk, SP nr 2, kl. VI a, op. Beata Przybysz
 2. Jagniątkowska Aleksandra, SP nr 2, kl. V a, op. Beata Przybysz

Wyróżnienia:

 1. Gajda Małgorzata, SP nr 1, kl. V, op. Barbara Sadkowska
 2. Nowicka Julia,  SP nr 2, kl. VI a, op. Beata Przybysz
 3. Kraśkiewicz Rafał, SP nr 1, kl. V, op. Barbara Sadkowska

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 10 czerwca 2015r. o godz. 18²º w sali Żychlińskiego Domu Kultury.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Zapraszamy

przez , 14.cze.2015, w Imprezy plenerowe

plakat wianki dworskie 2015 jpg (552x800)

Zostaw komentarz :, więcej...

II spotkanie z panem Krzysztofem Kratochwilem

przez , 28.maj.2015, w Z Życia TMHŻ

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina 14 maja 2015r. przygotowało w Żychlińskim Domu Kultury spotkanie z panem Krzysztofem Kratochwilem dla studentów Uniwersytetu III Wieku i żychlińskich seniorów.

Pan Krzysztof opowiadał o swoim ojcu – Zbigniewie Kratochwilu, który pracował w Żychlinie w latach 1938-1965 i bardzo się przyczynił do wzrostu znaczenia żychlińskich Zakładów Maszyn Elektrycznych i Transformatorów. Uczył też w żychlińskich szkołach średnich oraz na Politechnice Łódzkiej.

Na spotkanie przybyło wielu byłych uczniów, znajomych i sąsiadów, była też pani Barbara Gałązka, dawna sekretarka inż. Kratochwila. Serdeczne rozmowy i wspomnienia trwały długo.

Uczestnicy spotkania, poza bardzo ciekawymi wspomnieniami, mogli też obejrzeć wystawę, przygotowaną z pamiątek, przekazanych Towarzystwu Miłośników Historii Żychlina przez pana Krzysztofa na poprzednim spotkaniu.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Spotkanie w Uniejowie

przez , 28.maj.2015, w Co słychać

W dniach 28-29.04.2015 w Uniejowie odbyło się dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli samorządu, administracji i organizacji pozarządowych gminy Żychlin w ramach projektu „Aktywny dialog obywatelski w województwie łódzkim”. Program dotyczył min. roli i znaczenia Rad Seniorów i innych ciał dialogu obywatelskiego (w tym TMHŻ) w rozwoju współpracy lokalnej samorządu i organizacji pozarządowych

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina w Uniejowie reprezentowali: Anna Wrzesińska – prezes i Jerzy Werwiński.

TMHŻ to organizacja pozarządowa – inaczej zwana organizacją non-profit czy też organizacją społeczną i realizuje podstawowe cechy organizacji pozarządowej:

 • działa w interesie publicznym, a nie prywatnym;
 • jest organizacją obywatelską – założoną przez aktywnych obywateli;
 • jest niezależna od administracji, czyli rządu;
 • działa nie dla zysku;
 • przyświecają jej cele społeczne, dążące do pomocy danym grupom społecznym, środowisku, nauce, kulturze, sportowi, państwu itd.

W świetle przekazanych informacji można zauważyć, że nasze Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina plasuje się bardzo wysoko w standardach organizacji pozarządowych. Jest bowiem ponadto:

 • wielopokoleniowe;
 • aktywne społecznie;
 • wielokierunkowe;
 • otwarte na współpracę z innymi grupami i osobami;
 • zaawansowane technologicznie;
 • medialne.
Zostaw komentarz :, , więcej...

Spotkanie z Sybirakami

przez , 28.maj.2015, w Co słychać

14 kwietnia 2015r. Anna Wrzesińska prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina uczestniczyła w poświątecznym „spotkaniu jajeczkowym”  na zaproszenie Związku Sybiraków Oddział w Kutnie.

Omówiła sposoby pracy Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina i możliwości współpracy ze Związkiem Sybiraków, wręczyła też pamiątkowe gadżety.

Zostaw komentarz : więcej...

IV konkurs historyczno-literacki „Pamięci Katynia”

przez , 29.kwi.2015, w Projekt " Katyń"

 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII ŻYCHLINA

realizując zadanie publiczne nr 2 pod nazwą „Pamięci Katynia”

ogłasza

IV KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI

„Pamięci Katynia”

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

1. Cele konkursu

 • Popularyzacja idei patriotycznych, obywatelskich i Żychlina.
 • Rozwijanie talentu literackiego, wyobraźni twórczej i umiejętności pisania.
 • Zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności.
 • Kształtowanie więzi młodych ludzi ze środowiskiem lokalnym.

2. Tematy

 1. Zbrodnia katyńska w odczuciu dzisiejszej młodzieży – wypowiedz się na ten temat.
 2. Profil więźnia katyńskiego: kogo i dlaczego zabijali Rosjanie z NKWD w 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze?
 3. Tego nie da się obejrzeć bez wzruszenia – moja recenzja filmu „Katyń” reż. Andrzeja Wajdy.

3. Uczestnicy:

Konkurs ma charakter zamknięty. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu Gminy Żychlin.

4. Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń, który napisze pracę na jeden
 • z podanych tematów.
 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, która nie była wcześniej  publikowana i nagradzana w innych konkursach.
 • Forma i objętość prac nie jest określona.
 • Praca powinna zawierać bibliografię.
 • Prace muszą być zakodowane. Na jednym egzemplarzu wydruku i kopii na CD znajdować się może tylko godło autora. Takie samo godło powinno się znajdować na zaklejonej kopercie, która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, klasa i szkoła, nazwisko opiekuna (nauczyciela, wychowawcy, rodzica, krewnego), dokładny adres autora i numer telefonu kontaktowego.
 • Prace oceni jury powołane przez TMHŻ.
 • Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, oryginalność i niebanalność, styl i kompozycja, ogólna estetyka pracy.

5. Terminy

 • Prace należy złożyć u nauczycieli – opiekunów lub w sekretariacie swojej szkoły w terminie do 30 kwietnia 2015 r.; prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród podany zostanie po zakończeniu prac jury, jednak nie później niż do 25 maja 2015r.

6. Nagrody

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Najciekawsze prace zostaną opublikowane.

7. Postanowienia końcowe

 • Złożenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu konkursu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów od odpowiedzialności za takie naruszenie.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na nieodpłatne przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku autora, jeśli zostanie on nagrodzony w konkursie.
 • Prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatorów.

Bardzo prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców o rozpropagowanie konkursu „Pamięci Katynia” wśród uczniów.

Tematy – propozycje:

 1. Zbrodnia katyńska w odczuciu dzisiejszej młodzieży – wypowiedz się na ten temat.
 2. Profil więźnia katyńskiego: kogo i dlaczego zabijali Rosjanie z NKWD w 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze?
 3. Polacy w rękach Rosjan – moja historia rodzinna.
 4. On walczył o wolność Polski we wrześniu 1939 roku – zapisz swoją historię rodzinną.
 5. Tego nie da się obejrzeć bez wzruszenia – moja recenzja filmu „Katyń” reż. Andrzeja Wajdy.q

Zostaw komentarz : więcej...

II spotkanie z dr Marią Rybicką w 75 rocznicę wysiedleń

przez , 29.kwi.2015, w Z Życia TMHŻ

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina z okazji 75. rocznicy wysiedleń mieszkańców z terenu Żychlina – z ul. Pomorskiej i 3 Maja, które odbyły się w dniach 21-23 kwietnia 1940 r. zorganizowało spotkania upamiętniające tę bolesną rocznicę.

Pierwsze spotkanie pt. II wojna światowa widziana oczyma dziecka odbyło się 21 kwietnia 2015r. godz. 10ºº w Szkole Podstawowej nr 1 i było adresowane do dzieci.

Drugie spotkanie z dr Marią Rybicką pod tytułem pt. Śladami wysiedleń 21-23 kwietnia 1940 r. z terenu Żychlina, odbyło się 23 kwietnia 2015r. godz. 12³º w Żychlińskim Domu Kultury i tym razem adresowane było do starszych mieszkańców Żychlina. Zaproszeni byli na nie słuchacze Uniwersytetu III Wieku, członkowie kół seniora, byli też członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina. Na spotkanie przybyli: mąż Stefan Rybicki, córka Iwona oraz kilku członków rodziny.

Po wspomnieniach pani Marii Rybickiej wywiązała się dyskusja, podczas której kilka osób,  w tym pan burmistrz Grzegorz Ambroziak, opowiadało o wysiedleniach swoich rodzin.

Zostaw komentarz :, więcej...

Wyjątkowe spotkanie

przez , 29.kwi.2015, w Z Życia TMHŻ

W środę 22 kwietnia 2015r. na cotygodniowym spotkaniu członków Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina gościli: Krzysztof  Kratochwil, Krzysztof Maciejewski i Jan  Stańczyk.

Pan Krzysztof  Kratochwil, który przyjechał specjalnie do nas z Warszawy, opowiadał o swoim ojcu – Zbigniewie Kratochwilu, który pracował w Żychlinie w latach i bardzo się przyczynił do wzrostu znaczenia żychlińskich zakładów przemysłowych.

Zbigniew Kratochwil urodził się 6 grudnia 1913r. w Złoczowie pod Lwowem, gdzie jego ojciec był sędzią. We Lwowie ukończył gimnazjum humanistyczne M. Kistryna, a następnie studiował na Politechnice Lwowskiej, na której w 1937r. otrzymał dyplom inżyniera elektryka.

Do Żychlina trafił przypadkiem jesienią 1938 r., ale jak wspomina jego syn Krzysztof, nigdy tego nie żałował. Rozpoczął pracę w Zakładach Elektromechanicznych Rohn-Zieliński od biura technicznego. Fabryka znajdowała się w okresie rozwoju w zakresie budowy maszyn i transformatorów, co stwarzało ogromne możliwości dla młodego inżyniera. Gdy wybuchła wojna, cześć kadry inżynieryjnej wraz z ważniejszą dokumentacją oraz kontrolną aparaturą elektryczną i mechaniczną została ewakuowana poprzez Warszawę aż do Kostopola na Wołyń. Tam ładunek został zakopany, a ludzie się rozproszyli. Po zakończeniu wojny obronnej Zbigniew Kratochwil po wojennej tułaczce powrócił do Żychlina i podjął pracę w Zakładach, a także w miejscowym ruchu oporu. Gdy nastąpiły duże aresztowania wśród personelu inżynieryjno-technicznego – przez zieloną granicę uciekł do Generalnej Guberni.

Po wyzwoleniu powrócił ponownie do Żychlina i już od stycznia 1945r. podjął pracę w szczęśliwie niezniszczonej fabryce na stanowisku Głównego Konstruktora. Był zaangażowany w rozbudowę Zakładów, dbał także o kształcenie nowej kadry konstruktorów, uczył prawie 20 lat w Technikum Elektrotechnicznym. Współpracował także z Politechniką Łódzką, gdzie kilkanaście lat prowadził wykłady oraz opiekował się dyplomantami. Opracował również wiele patentów. W 1956r. wydał swoja pierwszą, bardzo nowatorską  książkę Technologia produkcji maszyn elektrycznych, która była podręcznikiem  dla następnych pokoleń. w 1959r. został mianowany Głównym Inżynierem Zakładów.

W sumie Zbigniew Kratochwil przepracował w Żychlinie 27 lat na bardzo odpowiedzialnych stanowiskach. Opuścił Żychlin pod koniec 1965r., przechodząc do pracy w Komitecie Nauki i Techniki na stanowisko Głównego Specjalisty, ale nadal utrzymywał z nim więzi. W 1978r. otrzymał tytuł doktora nauk technicznych na Politechnice Poznańskiej. Wydał 6 książek, w tym dwie unikatowe z zakresu technologii maszyn wirujących oraz napisał ponad 150 artykułów.

Pan Krzysztof Kratochwil, w porozumieniu z siostrą, przekazał do zbiorów Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina bardzo wartościowe pamiątki po Ojcu. Przekazał 7 odznaczeń, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i srebrny Krzyż Zasługi,  indeks Politechniki Lwowskiej oraz dyplom jej ukończenia, pracę doktorską, książeczkę racjonalizatora, różne legitymacje oraz wiele innych oryginalnych dokumentów i książek.

Dziękujemy bardzo panu Krzysztofowi  Kratochwilwi za powierzenie nam w zaufaniu tych bardzo cennych pamiątek po Ojcu, a jednocześnie człowieku tak bardzo zasłużonym dla naszego miasta. Wykorzystamy je godnie.

Prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina

Anna Maria Wrzesińska

Zostaw komentarz :, , więcej...

Spotkanie z dr Marią Rybicką w 75 rocznicę wysiedleń

przez , 29.kwi.2015, w Z Życia TMHŻ

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina z okazji 75. rocznicy wysiedleń mieszkańców z terenu Żychlina – z ul. Pomorskiej i 3 Maja, które odbyły się w dniach 21-23 kwietnia 1940 r. zorganizowało spotkania upamiętniające tę bolesną rocznicę.

Pierwsze spotkanie pt. II wojna światowa widziana oczyma dziecka odbyło się 21 kwietnia 2015r. godz. 10ºº w Szkole Podstawowej nr 1.

Dr Maria Rybicka urodziła się 20 października 1935r. w Częstochowie podczas rodzinnej pielgrzymki na Jasną Górę. Była najstarszym dzieckiem Mariana Nowickiego i Zofii z Lewandowskich Nowickiej. Ojciec – absolwent mleczarskiej szkoły zawodowej w Rzeszowie, pracował w żychlińskiej Mleczarni, matka pomagała rodzicom w gospodarstwie. Marianna miała dwoje młodszego rodzeństwa: siostrę Zosię i brata Wojtka.

Podczas okupacji w ramach niemieckiej polityki oczyszczania Warthegau zaczęły się wysiedlenia. W dniach 21 i 23 kwietnia 1940r. z ul. Pomorskiej i ul. 3 Maja w Żychlinie wysiedlono 163 osoby.

Rodzina Marii Rybickiej również otrzymała rozkaz opuszczenia domostwa. Dostali kilka minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy osobistych i zabranie jedzenia na dwa dni. Dziadkowie Ewa i Leonard Lewandowscy, rodzice Zofia i Marian Nowiccy z dziećmi – pięcioletnią córką Marianną, trzyletnią Zofią oraz pięciomiesięcznym Wojciechem zostali wtłoczeni do samochodu i przewiezieni do Łodzi na ul. Łąkową 4.

Po koszmarnym miesięcznym pobycie w obozie tymczasowym, w którym panowała epidemia, wywieziono chorych z obozu, w tym i jej rodzinę. Transportem kolejowym, który trwał dwa dni poprzez Kraków, dotarli do  Bochni. Umieszczono ich tam w szpitalu zakaźnym. Marianna zachorowała najpóźniej i chorowała najkrócej, szczęśliwie bez ciężkich powikłań. Młodsza Zosia chorowała bardzo ciężko z nawrotami gorączki, co pozostawiło ciężkie trwałe kalectwo głuchoty i ślepoty: utrata oka i wada drugiego. Najmłodszy kilkumiesięczny brat Wojciech Stanisław zmarł 24 czerwca 1940 r.

Po leczeniu szpitalnym tułali się, aż dotarli do Łowicza, gdyż tam zdecydował się przenieść Marian Nowicki. Tam zaczął pracować jako serowar w mleczarni, jednocześnie działając w konspiracji. 29 stycznia 1942r. Marianna była świadkiem brutalnego pobicia i aresztowania jej rodziców przez Niemców oraz rewizji w ich domu. Rodziców przewieziono najpierw do Łowicza, gdzie Nowickiego katowano całą noc, a później również razem przewieziono ich do więzienia gestapo w Kutnie. Tam Marian Nowicki był nieludzko katowany, zamordowany 6 lutego 1942r.  Matka Zofia po kilku miesiącach pobytu w więzieniu powróciła do domu ciężko chora. Dziećmi Nowickich w tym czasie zaopiekowali się sąsiedzi, a później babcia.

O wszystkim tym pani Maria opowiadała dzieciom, które były bardzo zainteresowane, czego dowodziła absolutna cisza podczas wspomnień, a później liczne pytania. Dzieci zostały poczęstowane specjalnie przywiezionymi z Płocka „ciastkami z dziurką”, na pamiątkę tych, które ratowały rodzinę od głodu podczas wojny. Otrzymały również na pamiątkę specjalnie skonstruowane zaproszenie – informacje o ofiarach wysiedleń.

Nieprzypadkowo do spotkania z panią Marią Rybicką została wybrana Szkoła Podstawowa nr 1. Do niej właśnie po wojnie, po powrocie do Żychlina, tak jak one, uczęszczała pani Maria. Później skończyła żychlińskie liceum i studia medyczne. Opowiadała też dzieciom o swoich dalszych dziejach. Do wspomnień przyłączył się pan Tadeusz Kafarski, wiceprezes TMHŻ.

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina dziękuje bardzo panu dyrektorowi Jackowi Dysierowiczowi i nauczycielom za umożliwienie spotkania z dziećmi i wspaniałe jego przygotowanie.

Jednocześnie Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina zaprasza na kolejne spotkanie z dr Marią Rybicką. Nosi tytuł pt. Śladami wysiedleń 21-23 kwietnia 1940 r. z terenu Żychlina, odbędzie się 23 kwietnia 2015r. godz. 12³º w Żychlińskim Domu Kultury i tym razem adresowane jest do starszych mieszkańców Żychlina.

Zostaw komentarz :, , więcej...

” Pamięci Katynia”

przez , 29.kwi.2015, w Projekt " Katyń"

Nowy projekt Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina dla uczczenia 75 rocznicy zbrodni katyńskiej

Po so­wiec­kiej agre­sji na Pol­skę roz­po­czę­tej 17 wrze­śnia 1939 r., stanowiącej „nóż w plecy” broniącemu się przed Niemcami Wojsku Polskiemu,  w nie­wo­li zna­la­zło się 240-250 tys. pol­skich jeń­ców, w tym ponad 10 tys. ofi­ce­rów. Na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka 1939 r. wła­dze so­wiec­kie pod­jęły de­cy­zję o utwo­rze­niu dwóch obo­zów ofi­cer­skich w Sta­ro­biel­sku i Kozielsku oraz obozu w Ostasz­ko­wie, prze­zna­czo­ne­go dla funk­cjo­na­riu­szy po­li­cji, KOP i wię­zien­nic­twa.

De­cy­zję o wy­mor­do­wa­niu pol­skich jeń­ców wo­jen­nych z tych obo­zów oraz Po­la­ków przetrzymy­wa­nych w wię­zie­niach NKWD na ob­sza­rze przed­wo­jen­nych wschod­nich województw Rze­czy­po­spo­li­tej za­pa­dła na naj­wyż­szym szcze­blu so­wiec­kich władz: w Biurze Po­li­tycz­nym KC WKP(b) na pod­sta­wie pisma, które Ław­rien­tij Beria skie­ro­wał do Sta­li­na.

Wiosną 1940 r. funkcjonariusze NKWD – wykonując uchwałę Józefa Stalina i jego politbiura z 5 marca 1940 r. 3 kwietnia rozpoczęli likwidację obozu w Kozielsku, a w kolejnych dniach  obozów w Ostaszkowie (4 kwietnia) i Starobielsku (5 kwietnia). Przez  sześć na­stęp­nych ty­go­dni Po­la­cy wy­wo­że­ni byli z obo­zów gru­pa­mi do miejsc kaźni.

Z Kozielska 4 404 jeńców przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. 3 896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. 6 287 jeńców z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a pochowano w miejscowości Miednoje. Łącznie zamordowano 14 587 osób. Ocalała jedynie grupa 395 lub 448 osób, których przewieziono do obozu przejściowego w Pawliszczewie Borze.

Ponadto, wymordowano  także około 7 300 obywateli polskich, których NKWD więziło na terenach RP włączonych do Związku Sowieckiego. Na Ukrainie rozstrzelano 3 405 osób (najprawdopodobniej  ich groby znajdują się w Bykowni pod Kijowem). Na Białorusi funkcjonariusze NKWD zamordowali 3 880 osób, które prawdopodobnie pogrzebano w Kuropatach pod Mińskiem.

Łącznie Rosjanie rozstrzelali około 22 tys. polskich obywateli przetrzymywanych w obozach i więzieniach na terenie Związku Sowieckiego. Wśród zamordowanych była elita przedwojennej Polski: oficerowie Wojska Polskiego, policjanci i oficerowie rezerwy reprezen­tujący pol­ską in­te­li­gen­cję: urzęd­ni­cy pań­stwo­wi i sa­mo­rzą­do­wi, lekarze, profesorowie, prawnicy, nauczyciele szkol­ni i aka­de­mic­cy, inżynierowie, literaci, kupcy, działacze po­li­tycz­ni i społeczni, zie­mia­nie oraz duchowni: ka­pe­la­ni ka­to­lic­cy, pra­wo­sław­ni, pro­te­stanc­cy oraz wy­zna­nia moj­że­szo­we­go.

 

Pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej jest dla nas, współczesnych Polaków, zobowiązaniem do pracy na rzecz wolnej i bezpiecznej Polski.

Naszym podziękowaniem ofiarom tej walki jest dzisiejsza troska o cmentarze w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje oraz dalsze poszukiwanie ofiar z tzw. listy białoruskiej.

Naszym podziękowaniem jest pamięć o Nich – bohaterskich żołnierzach Września 1939 r., którzy stracili życie z rąk Rosjan.

Chcąc uczcić 75 rocznicę zbrodni katyńskiej i 5 rocznicę katastrofy smoleńskiej Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina z pomocą Urzędu Gminy w Żychlinie przygotowało cykl działań, skierowanych do społeczeństwa naszej Gminy, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Składa się na niego:

 • konkurs historyczno-literacki „Pamięci Katynia” (kwiecień 2015r.)
 • miejska gra tematyczna „Pamięci Katynia” (maj 2015r.)
 • cykl zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej (maj-wrzesień 2015r.)
 • publikacja „Lista Katyńska mieszkańców Gminy Żychlin” (wrzesień 2015r.)
 • odsłonięcie pomnika, powstałego dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej z terenu Gminy Żychlin (17 września 2015r.)
 • plenerowa inscenizacja historyczna „Pamięci Katynia” (27 września 2015r.)

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Żychlin oraz gości do wzięcia udziału w naszych działaniach na rzecz upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej.

Zostaw komentarz :, więcej...

Gala ” PULS ŻYCHLINA” – III Edycja

przez , 29.kwi.2015, w Z Życia TMHŻ

W czwartkowe popołudnie 19 marca 2015 r. w Sali Królewskiej restauracji „Pod Wierzbą” odbyła się III edycja Konkursu PULS ŻYCHLINA. Konkurs i sam finał w postaci corocznej Gali to możliwość podziękowań Urzędu Gminy tym wszystkich, którzy swym zaangażowaniem, ciężką pracą i otwartością na potrzeby innych, pobudzają lokalną społeczność.

Spośród wielu osób, organizacji, partnerów gospodarczych zgłoszonych do konkursu, w głosowaniu niejawnym, Kapituła Konkursowa składająca się z laureatów I i II edycji Gali, Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żychlin, w sześciu kategoriach, wybrała laureata i dwóch wyróżnionych.

W tym roku Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina było nominowane do trzech kategorii, a otrzymało dwa wyróżnienia.

„Mam zaszczyt poinformować, że zostali Państwo mianowani w kategorii „Inicjatywa lokalna’ i „Wydarzenie roku” za inscenizacje historyczną „Szpital polowy w Dobrzelinie”. W ten szczególny sposób samorząd Żychlina pragnie podziękować za wsparcie, energię i impuls do rozwoju, którym podzielili się Państwo z mieszkańcami Żychlina.” – podkreślił burmistrz Grzegorz Ambroziak w nadesłanym do nas zaproszeniu na Galę.

Zostaw komentarz :, więcej...

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

przez , 29.kwi.2015, w Co słychać

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało powołane ustawą z 2011 r., której inicjatorem był prezydent Polski śp. Lech Kaczyński.

W Żychlinie klasa mundurowa z dowódcą Rafałem Mikołajczykiem przygotowała apel żołnierzy wyklętych na placu koło fontanny. W apelu z TMHŻ uczestniczyła Magdalena Krupińska-Kotulska.

Część członków naszego Towarzystwa:  Anna Wrzesińska, Artur Stańczak, Antoni Furman oraz Jacek Jóźwik i Zbigniew Gajewski z rodzinami i sympatyk Krzysztof Brzozowski, wybrało się na uroczystości upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych walczących o wolną i niepodległą Polskę do Płocka.

Rozpoczęły się one Płockim Hejnałem o godzinie 12 na Rynku Starego Miasta. Następnie wystąpił zespół Maleo Reggae Rockers z projektem „Panny Wyklęte”. Dariusz Malejonek z Maleo Reggae Rockers we współpracy z Fundacją Niepodległości stworzył projekt, którego owocem jest płyta „Panny Wyklęte”. Koncert składał się z kilkunastu piosenek inspirowanych historiami tytułowych panien wyklętych – nie tylko tych kobiet, które jak Danuta Siedzikówna, czyli legendarna „Inka” – sanitariuszka Wileńskiej Brygady AK brały czynny udział w walce w lasach, ale i żon, matek i córek Żołnierzy Wyklętych.

Po okolicznościowych przemówieniach o godz. 13³º rozpoczął się Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych z Rynku Starego Miasta, który  zakończył się przed kościołem pw. św. Stanisława Kostki. Tam została uroczyście odsłonięta tablica poświęcona pamięci Żołnierzy 11 Grupy Operacyjnej NSZ, jednej z największych organizacji drugiej konspiracji działających na Mazowszu. W Imieniu Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina wiązankę kwiatów pod tablicą złożyła delegacja w składzie: Anna Wrzesińska, Antoni Furman i Artur Stańczak.

W marszu wzięły udział rodziny Żołnierzy Niezłomnych, grupy rekonstrukcyjne, harcerze, mieszkańcy Płocka oraz przybyli goście. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na gorącą żołnierską grochówkę prosto z kuchni polowej.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Zakończenie III Konkursu Literackiego

przez , 07.lut.2015, w Konkursy

15 stycznia 2015r. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace konkursowe. Na III Konkurs Literacki, ogłoszony przez Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie miasta i gminy Żychlin wpłynęło 6 prac: 3 prace ze Szkoły Podstawowej nr 2, 2 prace ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 1 praca z Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1.

Zadaniem uczestników konkursu było utrwalenie osobistych wrażeń i odczuć z uczestnictwa w imprezach organizowanych przez TMHŻ w Żychlinie i okolicy. Celem konkursu było rozwijanie talentu literackiego, wyobraźni twórczej i umiejętności pisania jego uczestników oraz kształtowanie więzi młodych ludzi ze środowiskiem lokalnym.

Prace oceniało jury w składzie: Anna Wrzesińska – przewodniczący, Ryszard Zimny i Jacek Józwik. Prace były zgodne z tematem, napisane ciekawie, a ich poziom był bardzo wyrównany.

Wyniki:

I.  Wiktoria Sylwestrowicz, kl. II b, Gimnazjum

II.  Aleksandra Jagniątkowska, kl.  kl. V a, SP nr 2

Małgorzta Gajda, kl. V, SP nr 1

Jacek Sylwestrowicz, kl. VI a, SP nr 2

III. Julia Nowicka, VI a, SP nr 2

Nagroda za udział: Piotr Wódka, kl. V, SP nr 1

 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 21 stycznia 2015r. o godz. 18²º w sali Żychlińskiego Domu Kultury, na cotygodniowym zebraniu Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina.

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Nagrodę główną (tablet samsung GALAXY tab 3) ufundowali Beata i Ryszard Łysakowie. Fundatorami pozostałych nagród (ESPERANZA słuchawki audio stereo oraz pendrive silikon Power 8 GB) są radne Rady Miejskiej Żychlina Ewa Wypych i Anna Wrzesińska. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał smycz od firmy BUDIMPEX IT S.C. Adam Maciejewski, Marcin Maciejewski.

Uwagi końcowe:

 1. Pierwotny skład jury uległ zmianie. Tadeusz Kafarski nie mógł uczestniczyć w pracach ze względu na pobyt w szpitalu. Monika Sylwestrowicz wycofała się z powodów proceduralnych.
 2. Prace konkursowe były kodowane (opatrzone logiem), by w konkursie mogły także wziąć dzieci członków TMHŻ, bardzo aktywnie włączające się w nasze prace i uczestniczące w naszych imprezach.
 3. Poziom prac był bardzo wyrównany, dlatego jury przyznało trzy II miejsca.
Zostaw komentarz :, , więcej...

70 rocznica wyzwolenia Żychlina- wspomnienie

przez , 07.lut.2015, w Z Życia TMHŻ

Tegoroczna rocznica wyzwolenia ziem polskich spod okupacji niemieckiej skłania do głębszych przemyśleń, gdyż jest to rocznica okrągła. 70 lat temu, w styczniu 1945 roku na ziemie polskie na zachód od Wisły wkroczyły wojska Armii Czerwonej, a z nimi Wojsko Polskie, utworzone w ZSRR.

Nie było to wyzwolenie pełne, gdyż Polska na skutek wcześniejszych ustaleń na konferencjach w Jałcie i Poczdamie popadła w zależność od ZSRR  Na prawdziwą wolność przyszło nam wtedy jeszcze długo, bo 45 lat poczekać, za jej początek uznajemy dopiero rok 1990. Dlatego data, która przed laty była bardzo uroczyście świętowana, teraz popadła w zapomnienie. Ale należy również uświadomić sobie, że nie zapisując faktów historycznych z przyczyn politycznych tworzymy kolejne „białe plamy” w historii.

Jakkolwiek później ułożyła się powojenna historia Polski, niezaprzeczalny jest fakt, że w 1945 roku Niemcy zostali wypędzeni i można było wyjść bez strachu na ulicę, zacząć budować nowe życie, odbudowywać straty wojenne.

Żychlin został wyzwolony 18 stycznia 1945 roku. Kilku członków naszego Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina pamięta dobrze tamte czasy.

Tak opowiada o tamtych wydarzeniach pan Jerzy Werwiński: „Czuło się wyraźnie, że koniec wojny jest bliski. Pod koniec 1944 roku z więzienia na Sikawie za Łodzią, gdzie przebywałem karnie za ucieczkę z miejsca przymusowej pracy w Poznaniu, zostałem przeniesiony do pracy przy budowaniu okopów. Trafiłem do wsi Parski, miedzy Łęczycą a Poddębicami, gdzie pracowaliśmy przy kopaniu rowów i bunkrów. Warunki były tragiczne: spaliśmy w stodole siedząc, nie myliśmy się ponad miesiąc, nie mieliśmy ciepłego ubrania ani butów. Pod koniec listopada, wraz z kolegą z Żychlina Ignacym Śniecikowskim postanowiliśmy uciec. Ruszyliśmy o szóstej rano, szliśmy 12 godzin bez przerwy, boso. Tak doszedłem do Dobrzelina.

Później ukrywałem się w domu, gdyż w sąsiedztwie mieszkał folksdojcz i mógł mnie zadenuncjować. Ukrywałem się 6 tygodni, do wyzwolenia. W styczniu zaczęli masowo uciekać Niemcy. Tego dnia rano zobaczyłem przez okno, że ulicą idzie Niemiec ze straży granicznej z Luszyna, bez pasa i broni i śpiewa. Potem przejechał załadowany Niemcami samochód, ale nie chciał stanąć i go zabrać.

Ponieważ nie mogłem usiedzieć w domu, mama wysłała mnie po coś, już nie pamiętam po co do wujka Małowiejskiego i cioci Heleny Klimczak. Mieszkali na rogu koło Trzech Krzyży. Poszedłem tam, było to około południa. Wyszedłem z ich domu, gdy usłyszałem warkot samolotu. Był to rosyjski dwupłatowiec, „kukuruźnik” . Samolot zatoczył dwa kółka nad Żychlinem i poleciał na wschód. Potem usłyszałem kolejny warkot. Od strony Śleszyna jechał czołg. Myślałem, że to niemiecki, nie znałem się na oznaczeniach. Uchyliło się wieko i wyjrzał oficer. Patrz, to ruskie – mówi ciotka.

Czołg wjechał na Dobrzelską Wieś i stanął. A tam w rowie siedziało dwóch młodzików z  Arbeitdinkstu z karabinem, niedaleko mieli baraki, nie wiadomo dlaczego nie uciekli. Ja ich zauważyłem dopiero wtedy, jak stanął ten czołg. Doszedłem do furtki i się przyglądałem, a ten z czołgu stał i patrzył na ten rów. Ludzie powoli powychodzili z domów i też patrzyli na ten czołg. Ruski starszyna kazał tym młodzikom wyjść z rowu i podać dokumenty. Jeden podał portfel, a on zaczął go przeglądać, co wyjął, to wyrzucał, potem wyrzucił i portfel. Z portfelem drugiego zrobił to samo, a potem obydwu ich zastrzelił.

Byłem ciekaw, co dalej i nie ruszałem się od ciotki. Potem przyjechał samochód z pięcioma żołnierzami, mieli na nim działko. Arbeitdinksty zaczęli uciekać na przełaj przez pole w kierunku do Dobrzelina, a oni do nich strzelali. Ale chyba nikogo nie zabili. Potem przyszedł następny czołg, podjechał pod baraki Arbeitdinkstu, było ich 12, po lewo, naprzeciw szkoły w Grabowie. Tam złapali trzech młodzików, wyciągnęli ich na drogę i kazali na kolanach iść do Trzech Krzyży. Potem kazali im się odwrócić i zastrzelili z automatu. Później ludzie ich pochowali w takich winklach, które były koło drogi. Widziałem jak inny czołg rozjechał Niemca gąsienicami. Potem nawet nie było śladu człowieka, pozostał tylko taki brudny łachman na śniegu.

Razem to tych czołgów było trzy. Bardzo strzelały w kierunku Żychlina. Jeden potem poszedł na Żychlin, drugi na przełaj na Pasiekę, a trzeci na Kutno. Podobno ten na Starej Wsi wyleciał w powietrze, bo mostek był zaminowany.

Potem był spokój prawie przez całą dobę, dopiero następnego dnia zaczęli Rosjanie jechać i jechać. Pytali wszyscy: „Daleko Berlin?”

Jakie były wśród nas nastroje? Była radość niesamowita, ale pomieszana z obawą.”

Pan Józef Staszewski przebywał w tym czasie w domu rodziców na ul. Dobrzelińskiej. „Zanim weszli Rosjanie, nadleciały wcześniej samoloty. Krążyły nad miastem, stacją, zakładem, później odleciały. Niepokoiliśmy się, co będzie, bo tato walczył wcześniej z bolszewikami i znał ruskich, obawialiśmy się ich.

Potem usłyszeliśmy salwy. To strzelały czołgi. Rosjanie strzelali w kierunku miasta i zakładu, chyba na postrach, bo Niemców nie było widać. Jeden strzał trafił w szczyt budynku Narutowicza 101, tzw. Kurzej Jamy, inny w Stodołę, jeszcze inne w komin zakładów, w zegar i kościół. W budynku Gandziarków zginął mężczyzna, Sztandar, strzał urwał mu głowę.

Potem zobaczyliśmy, że jeden z czołgów najeżdża na ukos przez pola w kierunku naszej ulicy. Wyjechał między domami 7-9 a 11 i stanął na drodze. Tato był ciekaw, co to za wojsko, znał niemiecki i rosyjski, więc podszedł do czołgu.  Dowódca spytał, pokazując ręką na cmentarz, co to takiego. Wtedy zobaczyliśmy, że Arbeitdinksty uciekają w kierunku cmentarza. Rosjanie strzelali do nich. Potem czołg odjechał i skierował się przez pola na Pasiekę.”

Z kolei pan Jerzy Banasiak był wtedy prawie w centrum Żychlina, na Alejach Racławickich. „Byłem wtedy z kolegami Jurkiem i Tadkiem Bilczewskimi koło baraków Arbeitdinkstu na Alejach Racławickich. Usłyszeliśmy wielki huk. Pobiegliśmy do Zegara. Tam stanął pierwszy czołg, chyba ten, który wcześniej strzelał, a dwa pociski uderzyły w kościół, inne w zegar i w komin zakładów. W tym czołgu przyjechał Polak, kapral, jego rodzice mieszkali koło Zegara. On wysiadł z czołgu i poszedł do rodziców. Widziałem też później, jak dwóch zabitych z Arbeitdinkstu leżało na boku drogi na Pasiekę, koło majątku Maciejewskiego, a czołg przejechał po trupach.”

 

Wspomnienia spisała Anna Maria Wrzesińska

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina

Zostaw komentarz więcej...

Wigilia Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina

przez , 07.lut.2015, w Z Życia TMHŻ

W czwartek 18 grudnia 2014r., w barze orientalnym „Hanoi” członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina: Magdalena Krupińska-Kotulska,  Monika Sylwestrowicz, Ewa Wypych, Anna Wrzesińska, Jerzy Banasiak, Antoni Furman, Tadeusz Kafarski, Artur Stańczak, Józef Staszewski, Jerzy Werwiński, Ryszard Zimny oraz młodzież: Wiktoria Sylwestrowicz, Jacek Sylwestrowicz, Szymon Wypych spotkali się na tradycyjnej Wigilii. Nieobecny był tylko Krzysztof Dziedzic, z przyczyn niezależnych od siebie.

Zebrani dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia wigilijne i noworoczne.

Prezes Anna Wrzesińska pogratulowała członkom TMHŻ pasji, z jaką pracują i życzyła, by się nie zmieniali, dalej pracowali z takim samym zapałem.

Została też omówiona praca z minionego roku 2014. Oprócz realizacji zainteresowań indywidualnych członków wspólnie zostały przeprowadzone cztery duże działania: wystawa prac plastycznych z konkursu „Castrum Sychlin”, imprezy plenerowe „Wianki Dworskie” i „Szpital polowy w Dobrzelinie” oraz bardzo obszerny, całoroczny projekt „Nasza Historia”. Wymagająca to była praca, ale dostarczająca ogromnej satysfakcji.

Zostaw komentarz :, , więcej...

Podsumowanie projektu Nasza Historia

przez , 09.gru.2014, w Projekt " Nasza Historia "

Podsumowanie Projektu „Nasza Historia”, realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina w ramach projektu publicznego Urzędu Gminy w Żychlinie: Zadanie Nr 7. Organizowanie lokalnych imprez, odbyło się w środę 3 grudnia 2014r.

o godz. 16ºº w Żychlińskim Domu Kultury, w sali nr 10.

Przybyli na nie uczestnicy projektu – dzieci i młodzież z żychlińskich szkół. Byli szkolni opiekunowie projektu: Marlena Lewandowska z Szkoły Podstawowej nr 2, Edyta Matysiak z Zespołu Szkół nr 1 i Małgorzata Urbańska z Zespołu Szkół. Przybyli również dyrektorzy szkół: Anna Mazurek, Łukasz Antczak, Jacek Dysierowicz i Zbigniew Chrulski. Urząd Gminy Żychlin reprezentowali: Edyta Ledzion i Krzysztof Tomaszewski z Gminnego Centrum Promocji i Informacji.

Na początku, po powitaniu przybyłych przez prezes Annę Wrzesińską, by wprowadzić wszystkich w klimat historii Monika Sylwestrowicz przedstawiła prezentację „Szlakiem dworków szlacheckich” z podkładem muzyki Szopena, który w części tych dworków gościł. Była to wycieczka wirtualna, wskazująca ponadto dalsze kierunki naszej pracy.

Następnie Anna Wrzesińska, posługując się prezentacją, omówiła realizację projektu „Nasza Historia”. Zostało przeprowadzonych 56 lekcji w 6 szkołach na różne tematy. Ich uczestnicy dostali pamiątkowe gadżety: kubki, breloczki, smycze i długopisy z logiem TMHŻ. Otrzymywali też podczas zajęć zestawy materiałów informacyjnych, związanych z tematem danych zajęć, min. plany, mapki i opracowania, a szkoły korkowe tablice do prezentacji materiałów. Odbyły się ponadto trzy wycieczki i trzy miejskie gry tematyczne.

Ostatnim punktem programu było wręczanie pamiątkowych dyplomów. Dyplomy uczestnictwa dla 100 uczniów i dla 6 szkolnych opiekunów z podziękowaniem za współpracę wręczali: prezes TMHŻ Anna Wrzesińska, kierownik CPiI Edyta Ledzion i wiceprezes TMHŻ Tadeusz Kafarski.

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem ogromu pracy, jaki członkowie TMHŻ włożyli w realizację projektu.  Dyrektorzy Jacek Dysierowicz i Łukasz Antczak gratulowali pomysłu, wykonania, dziękowali za zainteresowanie dzieci i młodzieży naszą żychlińską historią.

Na koniec spotkania zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Anna Maria Wrzesińska

Osobą odpowiedzialną za rozliczenie finansowe projektu jest koordynator Magdalena Krupińska- Kotulska.

 

Zostaw komentarz więcej...

Zakończenie projektu Nasza Historia

przez , 09.gru.2014, w Projekt " Nasza Historia "

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina zakończyło projekt publiczny Urzędu Gminy w Żychlinie: Zadanie Nr 7. Organizowanie lokalnych imprez. Projekt „Nasza Historia” .

W projekcie uczestniczyło 100 uczniów: 17 ze Szkoły Podstawowej nr 1, 22 ze Szkoły Podstawowej nr 2, 15 ze Szkoły Podstawowej w Grabowie, 21 z Gimnazjum i 10 z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 oraz 15 z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Żychlinie. Szkoła Podstawowa w Orątkach w naszym projekcie nie wzięła udziału.

Ze strony Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina w projekt zaangażowanych było 11 członków: Anna Wrzesińska, Magdalena Krupińska – Kotulska, Monika Sylwestrowicz, Ewa Wypych, Jerzy Banasiak, Antoni Furman, Tadeusz Kafarski, Artur Stańczak, Józef Staszewski, Jerzy Werwiński i  Ryszard Zimny.

Zostało przeprowadzonych 56 lekcji w 6 szkołach na następujące tematy:

 1. W średniowiecznym Żychlinie – Anna Wrzesińska
 2. Historia żychlińskiego przemysłu – Jerzy Banasiak
 3. Rodowód nazw miejscowych – Ryszard Zimny
 4. Żychlin w strukturach administracyjnych przez dzieje – Anna Wrzesińska
 5. Ciekawy życiorys: Jerzy Werwiński – dziecko wojny
 6. Ciekawy życiorys: Tadeusz Kafarski – racjonalizator techniki
 7. Szlakiem Pruszaków – Monika Sylwestrowicz
 8. Szpital polowy w Dobrzelinie – Anna Wrzesińska
 9. Żychlin a bitwa nad Bzurą – Artur Stańczak

W trakcie zajęć ich uczestnicy dostawali pamiątkowe gadżety: kubki, breloczki, smycze i długopisy z logiem TMHŻ. Otrzymywali też zestawy materiałów informacyjnych, związanych z tematem danych zajęć, min. plany, mapki i opracowania.

Odbyły się trzy wycieczki po Żychlinie i okolicach:

1. „Żychlin w średniowieczu” – wycieczka po najstarszej części Żychlina, przygotowanie i prowadzenie – Anna Wrzesińska

2.  „Przemysł w Żychlinie” – wycieczka szlakiem zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych przełomu XIX i XX w., przygotowanie i prowadzenie – Jerzy Banasiak.

3.  „Szlakiem dworków szlacheckich” – wycieczka wirtualna, przygotowanie i prowadzenie – Monika Sylwestrowicz.

Podczas wycieczek bezpieczeństwo ich uczestnikom zawsze zapewniało co najmniej pięcioro członków TMHŻ.

Uczestnicy projektu „Nasza Historia” uczestniczyli także w trzech tematycznych grach miejskich:

1. „ Na średniowiecznym targu”, opracowanie i przygotowanie gry – Ryszard Zimny.

2.  „Żychlin w średniowieczu”, opracowanie i przygotowanie gry – Anna Wrzesińska.

3.  „Przemysł w Żychlinie”, opracowanie i przygotowanie gry – Jerzy Banasiak.

Po grze jej uczestnicy byli zaproszeni do baru orientalnego „Hanoi”, gdzie czekały na nich frytki i coca cola oraz torby ze słodkimi nagrodami.

Podczas zajęć była prowadzona bogata dokumentacja, która posłużyła min. do stworzenia końcowej prezentacji, zaprezentowanej na spotkaniu w Domu Kultury. Prezentację stworzyły Anna Wrzesińska i Magdalena Krupińska – Kotulska.

Anna Maria Wrzesińska

Zostaw komentarz więcej...

Konkurs literacki !

przez , 22.lis.2014, w Konkursy

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, fundatorem nagrody są Beata i Ryszard Łysak.

Nagrodą w konkursie jest tablet samsung galaxy imagesregulamin konkursu o naszych imprezach

Zostaw komentarz więcej...

Wycieczka po Żychlinie szlakiem przemysłu i miejska gra tematyczna

przez , 22.lis.2014, w Projekt " Nasza Historia "

15 listopada członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina przeprowadzili kolejną lekcję, realizując projekt publiczny  Urzędu Gminy w Żychlinie: Zadanie Nr 7. Organizowanie lokalnych imprez.  Projekt „Nasza Historia”

Byli to uczniowie szkół żychlińskich, brali oni udział w wycieczce pt. „Szlakiem Żychlińskiego przemysłu” oraz w następującej po niej grze miejskiej na ten sam temat.

Po przemysłowym Żychlinie zainteresowanych historią oprowadzał Jerzy Banasiak, a bezpieczeństwo uczniom zapewniali członkowie TMHŻ: prezes Anna Wrzesińska, Ewa Wypych, Józef Staszewski i Ryszard Zimny. Były też dwie opiekunki kół historycznych: Marlena Lewandowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Małgorzata Urbańska z Zespołu Szkół w Żychlinie, które również przeszły całą trasę wycieczki, potem obserwowały z boku zmagania uczniów i uczestniczyły w zakończeniu.

Wycieczka rozpoczęła się przed Żychlińskim Domem Kultury, by następnie przejść całą długością ul. Narutowicza, potem wzdłuż kościoła do Placu Wolności, a następnie przez całą ul. 3 Maja. Na początek uczniowie usłyszeli historię cukrowni Walentynów, przekształconej następnie w zakłady Brown Boveri, a później w Zakłady EMIT. Na ul. Narutowicza zobaczyli pozostałości po prężnym zakładzie mechanicznym Andrzejewskiego. Dowiedzieli się też, gdzie mieli warsztaty rymarze Gajewski i Jabłoński, kuźnię Lewańczyk, gdzie były piekarnie Janke i Sędkiewiczów, gdzie była gisernia i co w niej wyrabiano. Podziwiali pozostałości po trzech młynach, które były w swoim czasie bardzo nowoczesne oraz lokalizację starej i nowej mleczarni. Duże zaciekawienie wzbudziło opowiadanie o „Fabianówce”.  Pan Banasiak opowiadał także o rozwoju tkactwa i włókiennictwa.

Po trwającej prawie dwie godziny wycieczce zaczęła się gra miejska. Tym razem punkty kontrolne były usytuowane na placu wokół fontanny. Jerzy Banasiak prowadził quiz wiedzy sprawdzając, jak uważnie członkowie wycieczki słuchali jego opowieści, Ewa Wypych za pomocą fotografii znajomość osób zasłużonych w tej dziedzinie dla miasta, Anna Wrzesińska umiejętności techniczne, Józef Staszewski sprawdzał znajomość narzędzi, a Ryszard Zimny dokumentował zmagania.

Zakończenie odbyło się w barze orientalnym „Hanoi”. Tam uczestnicy gry, których nieco przewiał jesienny wiatr, zostali poczęstowani gorącymi frytkami i coca colą, opiekunowie woleli kawę lub herbatę. Po analizie kart uczestnictwa zostały ogłoszone wyniki. Walka była wyrównana, punktacja prawie stuprocentowa.

I miejsce uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2, II miejsce przedstawiciel Gimnazjum, a III drużyny z Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej nr 1. Nagrody – wielkie torby ze słodyczami były również przyjęte z zadowoleniem.

Zostaw komentarz więcej...

Udział w kweście ” Ocalić od zapomnienia” na rzecz odnowy zabytkowych pominków

przez , 18.lis.2014, w Z Życia TMHŻ

Poczynania związane z drugą kwestą żychlińską na odnowienie zabytkowych pomników na cmentarzu rzymsko-katolickim planowane były dwa tygodnie wcześniej.

Na spotkaniach  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina reprezentowała Ewa Wypych; podejmowała wspólne ustalenia, układała harmonogram kwestowania.

Kwesta była przewidziana na 1-2 listopada 2014r., w godz. 8ºº – 18ºº. Z Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina udział w kweście wzięło 8 wolontariuszy: Anna Wrzesińska, Tadeusz Kafarski, Monika Sylwestrowicz, Ewa Wypych, Antoni Furman, Artur Stańczak, Ryszard Zimny, Jerzy Werwiński oraz młodzieżowi sympatycy TMHŻ – Szymon Wypych i Jacek Sylwestrowicz.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy, jak również osób przyjezdnych, którzy odwiedzali groby swoich bliskich. Świadczy o tym zebrana kwota w wysokości: 7 205,08 zł.

Zostaw komentarz więcej...

” Znicze pamięci” w hołdzie zasłużonym dla Żychlina

przez , 18.lis.2014, w Z Życia TMHŻ

Jak w poprzednim roku, również w obecnym członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina pamiętali o zasłużonych mieszkańcach. W hołdzie zostały na ich grobach zapalone znicze z nalepką: TMHŻ. Znicze zapłonęły na grobach najbardziej zasłużonych dla gminy mieszkańców, na grobach ludzi, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju miasta, m.in. takich, jak Zygmunt Okoniewski, Aleksander Orłowski, Karol Fabian, na grobach zasłużonych nauczycieli, instruktorów harcerskich, żołnierzy i powstańców styczniowych.

Znicze w imieniu TMHŻ zakupiła Ewa Wypych, nalepki wykonała Magdalena Krupińska-Kotulska, a „Znicze pamięci” zapalili młodzi sympatycy naszego Towarzystwa: Jacek Sylwestrowicz i Szymon Wypych pod opieką swoich mam.

Zostaw komentarz więcej...

Inscenizacja walk z I wojny światowej na froncie wschodnim

przez , 18.lis.2014, w Co słychać

W sobotę 8 listopada 2014r. członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina pojechali do Kutna na zaproszenie zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37, które wraz z rekonstruktorami m.in. z Torunia i Wałcza przygotowało inscenizację w ramach obchodów 96. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod patronatem Muzeum Regionalnego w Kutnie.

Scenariusz inscenizacji przygotowało Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37. Ukazywał epizod z bitwy pod Kutnem w ramach operacji łódzkiej. Ukazane było przygotowanie artyleryjskie, a po nim atak wojsk rosyjskich na okopy austriackie, następnie chwilowe zawieszenie broni, pomoc rannym udzielona przez sanitariuszy i pielęgniarki oraz kontratak Austriaków i Prusaków z zastosowaniem miotaczy ognia. Wybuchy pocisków i granatów, strzały z pistoletów i karabinów czy płomienie miotacze ognia czyniły ten przekaz bardzo realistycznym. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Autorzy scenariusza podkreślili wyraźnie, że w wojskach wszystkich zaborczych armii walczyli Polacy „za Tę, co nie zginęła”. Mimo różnych mundurów i dzielących ich okopów znajdowali w przerwach walk sposobną chwilę na wspólną rozmowę, zapalenie papierosa czy łyk wódki.

Przed i po inscenizacji można było z bliska przyjrzeć się okopom wykonanym na potrzeby inscenizacji, zobaczyć prawdziwy karabin maszynowy produkcji radzieckiej z 1910 roku czy postrzelać do celu z historycznej broni oraz porobić pamiątkowe zdjęcia.

Zostaw komentarz więcej...

Realizacja Grantu przyznanego przez Burmistrza Gminy Żychlin

przez , 18.lis.2014, w Projekt " Nasza Historia "

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina                                  Żychlin, dn. 25 marca 2014r.

 

Do Dyrekcji szkół z  terenu Gminy Żychlin

 

Zawiadamiamy, że Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina realizuje projekt publiczny Urzędu Gminy w Żychlinie: Zadanie Nr 7. Organizowanie lokalnych imprez.

Projekt „Nasza Historia” będzie promować ideę pogłębiania wiedzy, pracy nad sobą
i w zespole, kształtowania patriotyzmu i szacunku dla historii. Jest dobrą alternatywą wobec zagrożeń, które młodzież i rodzina napotyka na swojej drodze każdego dnia. Jest alternatywą do spożywania alkoholu, używania narkotyków i przemocy w rodzinie. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania społeczności lokalnej, a głównie dzieci i młodzieży historią gminy. Jest to obszar naszego życia lokalnego jak dotąd nie odkryty, mało znany i nie doceniany. Poprzez realizację projektu chcemy zainspirować jego uczestników do poszukiwania własnych pasji, rozbudzania w sobie kreatywności, wyobraźni i rozwijania umiejętności poznawczych. Założeniem projektu jest wzmocnienie więzi ze społecznością lokalną i rozbudzenie lokalnego patriotyzmu.

Założenia:

Chcemy zainteresować historią Żychlina i okolic dzieci i młodzież szkolną.

Tematyka zajęć będzie dotyczyła historii miasta i gminy Żychlin.

Celem naszym jest popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji oraz kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności społecznej.

Miejscem realizacji projektu jest teren Gminy Żychlin.

Zajęcia pozalekcyjne odbywać się będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy.

Wycieczki plenerowe oraz gry plenerowe odbywać się będą na terenie Gminy Żychlin.

Czas realizacji – okres od 20 marca do 16 grudnia 2014r.

Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

 

Oczekujemy od szkoły:

Wyłonienia 15-osobowej grupy uczniów zainteresowanych historią. Nie określamy poziomu wiekowego, natomiast priorytetem wyboru niech będą zainteresowania historyczne. Grupa będzie brać udział w projekcie od początku do końca w tym samym składzie.

Ustalenia czasu prowadzenia zajęć z uczniami [dnia i godziny]

Możliwości powieszenia korkowej tablicy informacyjnej w dogodnym miejscu na korytarzu szkolnym.

Życzliwej akceptacji dla naszej pracy.

 

Oferujemy dla tejże grupy:

9 zajęć tematycznych

3 wycieczki

3 tematyczne gry miejskie

Członkowie grupy dostaną wyprawkę i materiały tematyczne podczas konkretnych zajęć, nagrody w grach i konkursach oraz nagrody i  dyplomy uczestnictwa po zakończeniu.

Zajęcia prowadzić będą członkowie TMHŻ według ustalonego wcześniej harmonogramu.

 

Projekt przygotowany przez TMHŻ pt. „Nasza Historia” zawiera:

 

9 zajęć tematycznych:

Lp.

Temat zajęć

Odpowiedzialny za realizację

1. W średniowiecznym Żychlinie Anna Wrzesińska
2. Historia żychlińskiego przemysłu Jerzy Banasiak
3. Rodowód nazw miejscowych Ryszard Zimny
4. Ciekawy życiorys Tadeusz Kafarski
5. Żychlin – gmina wielokulturowa Agnieszka Olszewska
6. Żychlin w strukturach administracyjnych przez dzieje Stefan Kasprzak
7. Szlakiem Pruszaków Monika Sylwestrzak
8. Powstanie styczniowe w Żychlinie i okolicach Henryk Olszewski
9. Żychlin a bitwa nad Bzurą Artur Stańczak

 

3 wycieczki:

 1. Wokół średniowiecznych murów – prowadzący: Anna Wrzesińska
 2. Szlakiem żychlińskiego przemysłu – prowadzący: Jerzy Banasiak
 3. Żydzi w Żychlinie – prowadzący: Agnieszka Olszewska

 

3 tematyczne gry miejskie (temat wybrany po określeniu zainteresowań uczestników).

Zostaw komentarz więcej...

Prawnuk Szaloma Asza odwiedza ziemie przodków

przez , 18.lis.2014, w Z Życia TMHŻ

W czwartek 30 listopada 2014 r. nasze miasto odwiedził prawnuk Szaloma Asza, znakomitego żydowskiego pisarza, który urodził się w Kutnie.

Dawid Mazower, potomek po kądzieli, przyjechał z Londynu, gdzie mieszka i pracuje jako dziennikarz radiowy BBC. Zatrzymał się na dwa dni w Kutnie, gdzie uczestniczył w Wieczorze Żydowskim w ramach IX Festiwalu im. Szaloma Asza.

Dawid Mazower wyraził chęć poznania kilku miasteczek, z którymi związana była przed ponad wiekiem jego rodzina: Gąbina, Gostynina i Żychlina. Jego pragnienie zrealizowała dyrektor Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki w Kutnie Magdalena Konczarek, która przygotowała wycieczkę. Przewodnikiem była historyk – regionalista Anna Wrzesińska, prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina i wiceprezes Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin. W Gąbinie, na zobaczeniu którego najbardziej gościowi zależało, Dawid Mazower obejrzał Stary Rynek, gdzie wysłuchał historii miasta, w której znaczny udział mieli też Żydzi. Obejrzał archiwalne fotografie, stary plan żydowskiego shtetl narysowany przez Wolfa Mańczyka i miejsce po przepięknej drewnianej synagodze, spalonej przez Niemców w 19939 roku. Następnie zobaczył teren byłego getta, tzw. Budki i cmentarz żydowski. Był zachwycony widokiem Lapidarium i porządkiem, jaki panował na całym terenie.

Ze zwiedzania Gostynina zrezygnował – na miejscu cmentarza jest łączka koło osiedla „Wspólna”, a w miejscu rozebranej przez Niemców synagogi i dom modlitwy, które znajdowały się w pobliżu rynku, wybudowano dworzec autobusowy.

Następnie Dawid Mazower i towarzyszące mu osoby przejechali do Żychlina. Tu Dawid obejrzał budynek starej szkoły żydowskiej i synagogę. Usłyszał historię traktowania Żydów podczas II wojny światowej, obejrzał mapy i miejsca po obu gettach. Ze zwiedzenia kirkutu z powodu późnej pory zrezygnował (może i dobrze), obejrzał tylko zdjęcia pomników, przygotowane przez Annę Wrzesińską.

Był bardzo zadowolony z wycieczki, co widać na fotografiach robionych przez Andrzeja Olewnika.

Zostaw komentarz więcej...

Sprawozdanie z wycieczki po Żychlinie i gry plenerowej

przez , 24.paź.2014, w Projekt " Nasza Historia "

W ofercie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, realizującej projekt publiczny  Urzędu Gminy w Żychlinie: Zadanie Nr 7. Organizowanie lokalnych imprez.  Projekt „Nasza Historia” jest przeprowadzenie 9 zajęć lekcyjnych na różne tematy związane z historią naszego miasta i gminy, trzy wycieczki i trzy tematyczne gry miejskie.

Realizacja lekcji przebiega według grafiku, ustalonego z opiekunami kół historycznych w szkołach, natomiast w sobotę 18 października uważni obserwatorzy życia publicznego w Żychlinie mogli zobaczyć dużą grupę dzieci i młodzieży, przemierzającą nasze miasto wszerz i wzdłuż. Byli to uczniowie szkół żychlińskich, brali oni udział w wycieczce pt. „Żychlin w średniowieczu” oraz w następującej po niej grze miejskiej na ten sam temat.

Po średniowiecznym Żychlinie zainteresowanych historią oprowadzała prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina Anna Wrzesińska, a bezpieczeństwo uczniom zapewniali członkowie TMHŻ: wiceprezes Tadeusz Kafarski, Jerzy Banasiak, Józef Staszewski i Ryszard Zimny. Były też dwie opiekunki kół historycznych: Marlena Lewandowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Małgorzata Urbańska z Zespołu Szkół w Żychlinie, które z zainteresowaniem przeszły całą trasę wycieczki, potem obserwowały z boku zmagania uczniów i uczestniczyły w zakończeniu.

Wycieczka rozpoczęła się na Placu Wolności, gdzie przed wiekami mieściła się najstarsza osada – Wieś Żychlińska. Uczniowie zobaczyli miejsca, gdzie stał najstarszy kościół, który spalili Prusacy towarzyszący Krzyżakom podczas wielkiej rajzy w 1331 roku i był najstarszy cmentarz, dowiedzieli się przy okazji dlaczego w 1824 roku musiał być zamknięty oraz kto zasponsorował nowy.  Następnie wszyscy przeszli wokół miasta szlakiem murów miejskich, dowiadując się przy okazji, gdzie były bramy miejskie, gdzie była najstarsza studnia z najlepszą wodą źródlaną i dlaczego bóżnica żydowska była poza murami miasta. Zainteresowanie wycieczka było duże, a jeden z uczestników Jacek Sylwestrowicz nawet nagrywał jej przebieg.

Po trwającej prawie godzinę wycieczce zaczęła się gra miejska. Na punktach kontrolnych stali: na dawnej ul. Podwal Jerzy Banasiak, przy głównej bramie miejskiej Józef Staszewski, na rynku Ryszard Zimny, zaś w miejscu, „gdzie chowają się różne historie, gdzie opowieści można znaleźć cudowne, prawdziwe i nieprawdziwe”, czyli przy bibliotece miejskiej Tadeusz Kafarski  i Antoni Furman, który dołączył nieco później. Uczestnicy gry rozpoznawali archiwalne zdjęcia miasta i życiorysy wybitnych żychlinian, odpowiadali na przygotowane pytania i praktycznie wykazywali swoje umiejętności kupieckie.

Zakończenie było w miejscu, które również uczestnicy musieli znaleźć samodzielnie: „Punkt końcowy: Kupców w tym miejscu się przygarnie, głodnych pożywi, spragnionych napoi. Karczmą kiedyś to miejsce nazywano, a teraz ma nazwę obcą…, czyli w barze orientalnym „Hanoi”. Tam zostali poczęstowani gorącymi frytkami i coca colą, opiekunowie woleli kawę lub herbatę. Po dotarciu wszystkich do punktu końcowego i złożeniu kart uczestnictwa zostały ogłoszone wyniki. Walka była wyrównana, punktacja prawie stuprocentowa, o zwycięstwie zadecydował czas pokonania przeszkód.

I miejsce uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Grabowie, II miejsce drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 i , Zespołu Szkół, a III drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1. Nagrody – wielkie torby ze słodyczami były przyjęte z zadowoleniem. Uczestnicy potwierdzili, że oczekują na następną wycieczkę i grę.

Zostaw komentarz :, , , , więcej...

Inscenizacja „Szpitala polowego w Dobrzelinie”

przez , 24.paź.2014, w Imprezy plenerowe

1 września 1939 roku niebo zawaliło się nad Polską i zadrżała ziemia. Zaczęła się II wojna światowa, rozpoczęta ponadmiesięcznym okresem bohaterskich zmagań żołnierzy polskich z przeważającymi ich liczebnie oraz uzbrojeniem wojskami III Rzeszy hitlerowskiej, doskonale przygotowanych do walki.

W bieżącym roku obchodzimy 75. rocznicę bohaterskiej obrony naszego państwa przez żołnierzy Wojska Polskiego z bronią w ręku i wszystkich innych Polaków, dorosłych i dzieci w każdy możliwy sposób, na który mieli okazję i możliwości.

Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina chciało uczcić tych, którzy walczyli i oddawali życie, aby żyć i trwać mogła Najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska. Zaplanowaliśmy pokazanie historii autentycznej: powstanie i funkcjonowanie szpitala polowego w Dobrzelinie, jednego z wielu, które powstały z przymusu sytuacyjnego na ziemiach polskich. Scenariusz inscenizacji został napisany przez Annę Wrzesińską, prezesa Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, na podstawie autentycznych wspomnień prof. doktora Wiktora Degi, naczelnego chirurga w tym szpitalu oraz wspomnień wrześniowych pana Józefa Staszewskiego, prezesa Stowarzyszenia Dzieci Wojny Oddział w Żychlinie. Po napisaniu scenariusza zaprosiliśmy do współpracy zaprzyjaźnioną grupę rekonstrukcyjną Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 z Kutna i Stowarzyszenie „Skakanka” z Żychlina. Naszą inicjatywę wsparli państwo Beata i Ryszard Łysakowie, właściciele dworu w Dobrzelinie, czyli terenu inscenizacji.

Patronat honorowy nad inscenizacją przyjął burmistrz Żychlina Grzegorz Ambroziak, a konsultację medyczną dr Maciej Wiaksa.

Uroczystość rozpoczęła się Apelem Poległych, który poprowadził Rafał Mikołajczyk, opiekun klasy mundurowej z ZS nr 1 w Żychlinie. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem na cmentarzu wojennym w Dobrzelinie, przy którym wartę zaciągnęli członkowie SH Pułk 37.

Po powrocie na teren parku rozpoczęła się inscenizacja. Narratorami byli: Anna Wrzesińska, prezes TMHŻ oraz Jacek Postolski, członek zarządu Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37. Reżyserem, działającym na zapleczu, była Magdalena Krupińska-Kotulska. O efekty specjalne: odgłosy bombardowania i wystrzały z dział zadbali akustycy z Domu Kultury: Witold Figurski i Błażej Nowakowski, dzięki nim widzowie usłyszeli też fragment autentycznego przemówienia radiowego z 1939r.: „A więc wojna!” Wyły też syreny, uzyskane od Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystko to stworzyło odpowiedni nastrój.

Grupa rekonstrukcyjna z Kutna, wzmocniona przez Artura Stańczaka z TMHŻ, bardzo plastycznie i zarazem realistycznie poprzez kilka scen z działań Wojska Polskiego ukazała walkę żołnierzy polskich, cierpienia rannych i śmierć.

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina ukazali funkcjonowanie szpitala polowego – pracę lekarzy i pielęgniarek oraz przybyłych później sióstr elżbietanek. Wsparcie kadrze medycznej zapewniło pięć uczennic z klasy III a LO z ZS w Żychlinie (Malwina Kaźmierczak, Eryka Kopeć, Martyna Orzechowska, Klaudia Rzymska, Marcjanna Trzaskowska), które równie wspaniale odegrały swoje role.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żychlina w zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji „Skakanka” wzięło na siebie role cywilnych uciekinierów wojennych. Realizm strojów i zachowań budził niejeden dreszcz emocji. Równie realistycznie zostało ukazane funkcjonowanie pralni przyszpitalnej, prowadzonej przez Annę Gajdę. W roli księdza Sowińskiego wystąpił ochotniczo Adam Wasiak. Kilku innych ochotników zagrało role rannych żołnierzy.

Wiele miejsca w scenariuszu zostało poświęcone dzieciom: zobaczyliśmy dziewczynki, które przyszły pomóc przy rannych i harcerzy, którzy przynieśli materiały na opatrunki i jabłka. Dzieci były również bardzo przekonywujące w roli uciekinierów. W całej inscenizacji udział wzięło ponad 50 osób, w tym około 20 dzieci.

Po zakończeniu i gromkich brawach wypowiedziało się kilka osób: wicestarosta Konrad Kłopotowski, burmistrz Grzegorz Ambroziak, Ludwik Zalewski i Józef Staszewski. Na jego wniosek Zarząd Główny Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce odznaczył kilka osób. Medal pamiątkowy SDW z okazji Urodzin Jubileuszowych otrzymało czterech członków TMHŻ, a Złotą Odznakę Honorową SDW otrzymali Beata i Ryszard Łysakowie oraz Wiesław Paluchowski z SH Pułk 37.

Na inscenizację byli zaproszeni goście honorowi: córki Anna i Krystyna  ppor. rezerwy Marcjana Niestrawskiego, dowódcy IV plutonu 2 kompanii „Jarocin” Batalionu Obrony Narodowej, który ciężko ranny leżał w dobrzelińskim szpitalu, a po jego likwidacji w Kutnie i wyzdrowiał. Zaproszona była Katarzyna Szulc, córka Reginy Well, osiemnastoletniej wówczas Reginki Trzaskowskiej, pielęgniarki – ochotniczki. Były też córki zmarłego w dobrzelińskim szpitalu Jana Nowaka: Janina i Pelagia z rodzinami, które przyjechały z Chojecina-Szum pod Wrocławiem, by jak co roku odwiedzić mogiłę ojca. Niespodziewanie trafiły na naszą uroczystość, były wzruszone i bardzo wdzięczne za pamięć o przeszłości.

Przybyli liczni goście: wicestarosta  Konrad Kłopotowski i pracownicy Urzędu Gminy Żychlin na czele z burmistrzem Grzegorzem Ambroziakiem, wójtowie sąsiednich gmin, Andrzej Kwiatkowski z Cukrowni w Dobrzelinie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szczególnie licznie reprezentowane było Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” z Urszulą Weber –Król, nauczyciele szkół gminy Żychlin oraz dzieci i młodzież tych szkół.

Przybyła też liczna delegacja Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin z prezesem Elżbietą Kamińską.

Porządek i bezpieczeństwo zapewniło 24 uczniów mundurówki oraz druhowie z OSP, którzy po inscenizacji częstowali pyszną grochówką. Państwo Łysakowie zadbali, by wszyscy uczestnicy rekonstrukcji posilili się ponadto solidną porcją bigosu z kiełbaską. Dzieci częstowały gości jabłkami, podarowanymi przez Elwirę i Wojciecha Zuchowiczów. Pogoda także dopisała. Wszyscy przybyli spędzili udane niedzielne popołudnie.

 

Anna Maria Wrzesińska

Zostaw komentarz :, , , , więcej...

Eliminacje do zespołu „Skakanka”

przez , 13.paź.2014, w Co słychać

Zaprzyjaźnione z Towarzystwem Miłośników Historii Żychlina Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Żychlina w zakresie Sportu, Kultury i Rekreacji „Skakanka” w niedzielę 21 września 2014r. przeprowadzało w Domu Kultury nabór członków.

Wspieraliśmy te imprezę organizacyjnie. Anna Wrzesińska obsługiwała sekretariat, gdzie zapisywali się chętni do zespołu, Ewa Wypych i Ryszard Zimny byli członkami czteroosobowego jury, a Magdalena Krupińska-Kotulska, Monika Sylwestrowicz, Tadeusz Kafarski i Artur Stańczak pomagali utrzymać porządek.

Zostaw komentarz :, , więcej...

Kolejna „żywa lekcja historii” w wykonaniu Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina

przez , 13.paź.2014, w Z Życia TMHŻ

19 września 2014 roku z inicjatywy Henryka Olszewskiego Artur Stańczak i Anna Wrzesińska przeprowadzili kolejną lekcje historii w Szkole Podstawowej w Grabowie.

Ta „żywa lekcja historii” dotyczyła Bitwy nad Bzurą, nadal nam tak bliskiej, gdyż toczyła się na pobliskich terenach i w niej uczestniczyli również żołnierze z naszych stron. W lekcji wzięła udział klasa VI. Po wstępnej pogadance Anny Wrzesińskiej, nakreślającej sytuację Polski we wrześniu 1939 roku i przebieg wojny obronnej głos zabrał Artur Stańczak. Opowiadając o bitwie prezentował przyniesione eksponaty z II wojny światowej, które każdy mógł dotknąć. Zainteresowanie uczniów było ogromne. Spotkanie miało miejsce w bibliotece, gdzie jest kącik historyczny. Prowadzący zajęcia włączył znajdujące się tam eksponaty z II wojny światowej do swojej prelekcji, podkreślając wagę zbiorów szkolnych, co napełniło uczniów zasłużoną dumą.

Zostaw komentarz :, , więcej...

75 rocznica tragicznego września 1939 roku

przez , 13.paź.2014, w Z Życia TMHŻ

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina, jak w roku poprzednim, włączyło się w miejskie obchody mające na celu uczczenie rocznicy wybuchu II wojny światowej. Delegacja w składzie: Ludwik Zalewski i Józef Staszewski – honorowi członkowie zarządu TMHŻ oraz wiceprezes Tadeusz Kafarski, Monika Sylwestrowicz, Ewa Wypych i robiąca poniższe fotografie Zenia Kołodziejczyk, wzięła udział w Mszy św. w intencji Ojczyzny, a potem w przemarszu na cmentarz.

Tadeusz Kafarski  i Ewa Wypych złożyli kwiaty w imieniu naszego Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, a Monika Sylwestrowicz i Józef Staszewski w imieniu Stowarzyszenie Dzieci Wojny Oddziale Żychlinie.

Zostaw komentarz więcej...

Odsłonięcie pamiątkowego obelisku w Luszynie

przez , 13.paź.2014, w Co słychać

17 września 2014r., w 75 rocznicę wkroczenia Niemców do Luszyna, a zaatakowania wschodnich granic naszego państwa przez Rosjan, w pobliskim Luszynie miała miejsce kolejna wrześniowa uroczystość – odsłonięcie pamiątkowej tablicy na potężnym głazie w pobliżu bramy do pałacu. W tym miejscu ongiś składano zwłoki żołnierzy polskich, zabitych podczas bombardowania Luszyna, zanim ich pochowano na cmentarzu.

Tablicę ufundował Stanisław Gliński, ostatni spadkobierca pałacu, by uczcić członków swojej rodziny, poległych w II wojnie światowej: por. kawalerii Henryka Glińskiego – bohatera wojny polsko-bolszewickiej, więźnia Pawiaka zamordowanego w 1944r. w Gross Rosen, por. ułana Kazimierza Glińskiego – bohatera wojny polsko-bolszewickiej, zamordowanego w 1940r. w Katyniu, ułana Feliksa Krzymuskiego – również  bohatera wojny polsko-bolszewickiej, więźnia obozu Dachau, zmarłego w Mauthausen –Gusen w 1941r. oraz wszystkich żołnierzy Września.

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina zostało zaproszone na tę uroczystość. Delegacja w składzie: Anna Wrzesińska, Tadeusz Kafarski i Ryszard Zimny wzięła udział w uroczystej mszy odprawionej przez bpa Józefa Zawitkowskiego, przemarszu spod kościoła pod obelisk, gdzie po jego odsłonięciu złożyła wiązankę kwiatów. Zostaliśmy też uhonorowani zaproszeniem na uroczysty obiad, przygotowany w pałacu przez państwo Jolantę i Mirosława Olszewskich.

Zostaw komentarz więcej...

Przekazanie unikatowych zdjęć kpt. Władysława Nawrockiego

przez , 13.paź.2014, w Co słychać

14 września 2014r. w Domu Kultury odbyła się  uroczystość przekazania zdjęć Władysława Nawrockiego, pierwszego dowódcy Marynarki Wojennej, tworzącej się w 1918 r. w Krakowie, a pracującego w naszym mieście  w latach 1912-1913. Znalazła je w zbiorach rodzinnych Urszula Weber-Król przy pracach nad sagą rodzinną, a wykorzystał je Henryk Olszewski, by wraz z burmistrzem Grzegorzem Ambroziakiem zorganizować uroczystość notarialnego przekazania 3 zdjęć do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Do Żychlina zjechało się wielu znamienitych gości, w tym wnuczka Agnieszka Nawrocka. Uroczystość miała charakter sesji naukowej.

Z Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, wzięli udział: Ludwik Zalewski i Józef Staszewski, Anna Wrzesińska, Tadeusz Kafarski, Jerzy Banasiak, Ryszard Zimny i oczywiście współorganizatorzy Agnieszka i Henryk Olszewscy.

Zostaw komentarz :, , więcej...

XLIX Marsz Szlakiem Kompanii Kadrowej

przez , 13.paź.2014, w Co słychać

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45. żołnierze „Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

W 1924 roku dla uczczenia rocznicy wymarszu „Kadrówki” z inicjatywy byłych legionistów ustanowiono Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Odbywał się on nieprzerwanie aż do 1939 roku i był największym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Brała w nim udział młodzież zrzeszona w Związku Strzeleckim oraz żołnierze Wojska Polskiego. Do idei Marszu powróciły środowiska niepodległościowe ziemi krakowskiej i kieleckiej w 1981 roku.

Po 1989 roku Marsz powrócił do formuły przedwojennej. Ma charakter sportowo-obronny i jego uczestnicy, pokonując w dniach 6-12 sierpnia trasę z Krakowa przez Michałowice, Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, Chojny nad Nidą, Chęciny, Szewce do Kielc, biorą udział w spotkaniach z uczestnikami walk o niepodległość, zawodach z marszu na orientację, zawodach strzeleckich, konkursach edukacyjnych, zajęciach kulturalno – oświatowych. Z roku na rok Marsz gromadzi coraz większą grupę uczestników.

W tym roku udział w nim wzięła (po raz drugi) prezes Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina Anna Wrzesińska.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

V Odyseja Historyczna

przez , 13.paź.2014, w Co słychać

Zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 z Kutna w dniach 18 – 20 lipca 2014r. zorganizowało w Leszczyku pod Kutnem piąty już zlot grup rekonstrukcji historycznych „Odyseja Historyczna”. Stawiło się około 80 grup, bardzo różnorodnych, od wikingów i Słowian, poprzez formacje wojskowe z różnych epok do współczesności. Trzydniowa impreza była bardzo udana. Było wiele pokazów i kilka inscenizacji. My również – Anna Wrzesińska, Zenia Kołodziejczyk i Artur Stańczak – bawiliśmy się doskonale. Najbardziej nas zachwyciła inscenizacja epizodu z II etapu walk nad Bzurą oraz pokazy sprawności na koniach. Artur nie mógł oderwać się mudżahedinów i …pantery.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Rekonstrukcja pt. ” Szpital Polowy w Dobrzelinie”

przez , 23.wrz.2014, w Imprezy plenerowe

plakat

Zostaw komentarz :, więcej...

Wakacyjny konkurs

przez , 23.lip.2014, w Konkursy

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina

ogłasza

WAKACYJNY KONKURS LITERACKI

W wyniku nieporozumień proceduralnych nie została przyznana nagroda w głównym konkursie „Poszukiwanie kwiatu paproci” podczas imprezy plenerowej THMZ „DWORSKIE WIANKI”, która odbyła się w Dobrzelinie 22 czerwca 2014r..

Dlatego Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina ogłasza wakacyjny konkurs literacki

„POKŁOSIE   DWORSKICH  WIANKÓW”

regulamin konkursu o dworskich wiankach – do pobrania

Zostaw komentarz :, , , , więcej...

Dworskie Wianki

przez , 12.lip.2014, w Imprezy plenerowe

Dnia 22 czerwca 2014r. dzięki uprzejmości nowych właścicieli dworu w Dobrzelinie – Państwu Ryszardowi i Beacie Łysakom odbyła się impreza rodzinno-historyczna pt.” Wianki Dworskie”

      Organizatorami imprezy były: Stowarzyszenie Miłośników Historii Żychlina wespół z zaprzyjaźnionymi : Kołem Gospodyń Wiejskich ze Śleszyna, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie sportu, kultury i rekreacji „Skakanka”,  ZHP Żychlin, OSP Żychlin. Koordynatorem imprezy była Magdalena Krupińska-Kotulska.

      Podczas imprezy zaprezentowali się zdobywając serca uczestników pikniku : 37 Pułk z Kutna oraz Fundacja Strzelecka z Łodzi , klasa mundurowa z LO im. A. Mickiewicza w Żychlinie z p. R. Mikołajczykiem na czele.

     Na rozpoczęcie Pani Monika Sylwestrowicz – Członek TMHŻ zaprezentowała historię dworu oraz Dobrzelina ,następnie Pani Anna Wrzesińska prezes TMHŻ przybliżyła historię i tradycję „Nocy Świętojańskiej”, a dzieci ze Stowarzyszenia „Skakanka” przedstawiły taniec dworski oraz „Taniec Kupały”.
Był to debiut Stowarzyszenia na forum publicznym. Dzieci były super przygotowane, a imprezę uświetniły uplecionymi (przez siebie i opiekunki–mamy ze Stowarzyszenia)  wiankami, których wciąż było mało …  Były po prostu przepiękne i każdy chciał mieć choćby jeden na pamiątkę  - aż żal je było zostawić – nawet mimo, że panie z Koła Gospodyń pięknie zachęcały śpiewem do ich puszczenia na staw dworski.

W trakcie imprezy odbyła się  gra plenerowa ŚREDNIOWIECZNY RYNEK” w ramach realizacja zadania publicznego UG Żychlin, Zadanie nr 7 Organizowanie lokalnych imprez przez TMHŻ

Od rano do wieczora  na dzieci czekała moc atrakcji – cała masa konkursów i BARDZO ATRAKCYJNE nagrody !!!

      Dodatkowo imprezę uświetniły:  ściana wspinaczkowa , strzelanie z łuku, obozowisko harcerskie,   malarstwo dworskie, pokaz umundurowania wojskowego, malowanie twarzy i tatuaże z henny, bezpłatna wata cukrowa, chleb ze smalcem i ogórkiem, gofry, napoje , grillowane kiełbaski i kaszanki (ufundowane przez właścicieli), zjeżdżalnie i wiele innych atrakcji z których dzieci i ich rodzice mogli bezpłatnie skorzystać dzięki sponsorom

Patronat nad imprezą objął za prośbą TMHŻ Burmistrz Gminy Żychlin.

Mimo kapryśnej pogody wszyscy Ci , którzy przyszli, wyszli zadowoleni.
Imprezę planuje się powtarzać cyklicznie co rok – także do zobaczenia !

    Najważniejszy konkurs dnia – „Kwiat Paproci” został ostatecznie nie rozstrzygnięty. Nagroda przechodzi na rzecz dodatkowego konkursu  na reportaż z imprezy. Konkurs ogłosi Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina osobnym komunikatem – dzieci bądźcie czujne bo nagroda ja widziałyście jest super !

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Wmurowanie tablicy pamiątkowej

przez , 12.lip.2014, w Z Życia TMHŻ

Wycieczka edukacyjna (7.06.2014r.) śladami kmdr por. Romana Kanafoyskiego.

Kmdr por. Roman Kanafoyski od kwietnia 1939r. był dowódcą Oddziału Wydzielonego Rzeki Wisły z siedzibą w Bydgoszczy. We wrześniu 1939r. prowadził działania wojenne na Wiśle w ramach Armii „Pomorze”, po wyczerpaniu możliwości operacyjnych wydał rozkaz zatopienia jednostek i spieszenia oddziału. Przebijając się w kierunku Warszawy,  przez trzy dni był komendantem garnizonu polowego w Żychlinie Dowodził marynarzami w trakcie forsowania Bzury, 19 września dostał się do niewoli niemieckiej podczas przebijania się w kierunku Twierdzy Modlin. W latach 1939-1945 przebywał w oflagach II B Arnswalde i II D Gross Born. Po wyzwoleniu powrócił do służby wojskowej.

Wycieczka została  zorganizowana przez Agnieszkę i Henryka Olszewskich, członków TMHŻ przy współudziale Burmistrza Gminy Żychlin Grzegorza Ambroziaka.

Uczestnicy wycieczki:

Waldemar Bartochowski – sekretarz Gminy Żychlin

Józef Kowalski – radny Rady Miasta Żychlin

15 uczniów LO w Zespole Szkół w Żychlinie z opiekunem Małgorzatą Urbańską

10 uczniów LO w Zespole Szkół nr 1 w Żychlinie z opiekunem Rafałem Mikołajczykiem

3 harcerzy z Hufca Żychlin

4 członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka” z prezesem Urszulą Weber-Król

6 członków Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina z prezesem Anną Wrzesińską

Obie szkoły i harcerze wystawili poczty sztandarowe. 

W programie:

 • zwiedzanie muzeum w Dobiegniewie na terenie dawnego Oflagu II C Woldenberg
 • udział w uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej poświęconej kmdr por. Romanowi Kanafoyskiemu na terenie kościoła p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Choszcznie
 • wizyta w 2 Pułk Artylerii w Choszcznie (mieszczącym się na terenie dawnego Oflagu II B Arnswald
Zostaw komentarz :, więcej...

Lekcja historii – inaczej

przez , 12.lip.2014, w Z Życia TMHŻ

Żywa lekcja historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Żychlinie (12.05.2014r.)

Kolejna lekcja „żywej historii” miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 w Żychlinie. Została przeprowadzona przez Henryka Olszewskiego z udziałem innych członków Towarzystwa Miłośników historii Żychlina: Ludwika Zalewskiego, Antoniego Furmana, Józefa Staszewskiego, Ryszarda Zimnego,  Anny Wrzesińskiej oraz uczniów z klasy mundurowej z LO im. A. Mickiewicza w Żychlinie pod dowództwem Rafała Mikołajczyka.

Jej tematem była również historia z II wojny światowej i losów kmdr por. Romana oraz oddziału marynarzy Flotylli Wiślanej.      W programie:

 • Spotkanie przy targowicy miejskiej, gdzie dzieci usłyszały opowieść o okrucieństwie Niemców i pierwszej ich ofierze – rozstrzelanym tam Józefie Urzędowskim.
 • Spotkanie pod Ochronkę, gdzie początkowo kwaterowali żołnierze, a później był jeden ze szpitali polowych.
 • Spacer przez park miejski połączony z opowiadaniem o wydarzeniach tam się rozgrywających.
 • Spotkanie na podwórku szkolnym – opowiadanie o Komendzie Garnizonu Żychlin.
 • Spotkanie w sali gimnastycznej – rozmowy z dziećmi połączone z pokazem ilustracji.

Informacje podawane przez Henryka Olszewskiego były uzupełniane przez innych członków TMHŻ, zwłaszcza Ludwika Zalewskiego, Antoniego Furmana i Józefa Staszewskiego, którzy dobrze pamiętają czasy II wojny światowej.

Zostaw komentarz :, , , , , więcej...

Lekcja historii

przez , 12.lip.2014, w Z Życia TMHŻ

Żywa lekcja historii w Szkole Podstawowej w Grabowie (8.05.2014r.)

8 maja 2014 r. została w Szkole Podstawowej w Grabowie przeprowadzona przez Henryka Olszewskiego, członka Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, „żywa lekcja historii” przy współudziale 11 uczniów z klasy mundurowej z LO im. A. Mickiewicza w Żychlinie pod dowództwem Rafała Mikołajczyka.

Lekcja dotyczyła pierwszych dni II wojny światowej, a konkretnie losów spieszonych marynarzy Flotylli Wiślanej pod dowództwem kmdra por. Romana Kanafoyskiego. Dzieci były bardzo zainteresowane i brały w zajęciach żywy udział opowiadając min. o wojennych losach swoich krewnych. Później dzieci mogły obejrzeć z bliska „mundurowych”, dotknąć pasa, przymierzyć czapki.

Druga część zajęć odbyła się na cmentarzyku w Dobrzelinie, dokąd uczestnicy zostali przewiezieni autobusem podstawionym przez Urząd Gminy. Tam po prezentacji musztry dzieci złożyły kwiaty pod pomnikiem i zapaliły znicze. Otrzymały prezent – replikę najstarszej fotografii cmentarzyka, jeszcze z czasów II wojny światowej.

Zostaw komentarz :, , , , , więcej...

Wycieczka do Krakowa

przez , 12.lip.2014, w Z Życia TMHŻ

Wyjazd na wernisaż wystawy pt. „Na pokładzie statku jego cesarskiej mości” do Krakowa (26.04.2014r.)

Wystawa była zorganizowana w Krakowie z okazji 100 lat istnienia Flotylli Wiślanej. Wyjazd na nią został zorganizowany przez wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina Henryka Olszewskiego, jego żonę Agnieszkę przy współudziale prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Blisko Dziecka” Urszuli Weber-Król.

Grupa z Żychlina w składzie 14 osób, w tym 6 uczniów żychlińskich szkół średnich, pojechała, aby dostarczyć na tę wystawę kopie fotografii pierwszego dowódcy Flotylli – kapitana Władysława Nawrockiego, ofiarowaną przez Urszulę Weber-Król.

Zostaw komentarz :, , , , , więcej...

Uhonorowanie członków TMHŻ

przez , 12.lip.2014, w Z Życia TMHŻ

Medale dla Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina od Stowarzyszenia Dzieci Wojny

Od początku swego istnienia Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina aktywnie współpracuje z żychlińskim oddziałem Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

20 grudnia 2013r., podczas sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, prezes żychlińskiego oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny pan Józef Staszewski uhonorował pięcioro członków THMŻ brązowymi medalami „Zasłużony dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce”. Wyróżnieni zaszczytnymi medalami zostali: Anna Wrzesińska, Ludwik Zalewski, Agnieszka i Henryk Olszewscy, Ewa Wypych i Monika Sylwestrowicz. W imieniu odznaczonych głos zabrała Anna Wrzesińska, dziękując za wyróżnienie oraz dotychczasową pracę, dzięki której udaje się obu stronom ocalić od zapomnienia walkę o polskość podczas trudnych czasów II wojny światowej i okupacji. (aw)

Zostaw komentarz :, , więcej...

Zaproszenie na imprezę

przez , 19.cze.2014, w Co słychać

wiankiWszystkich mieszkańców Gminy Żychlin serdecznie zapraszamy na

Dworskie Wianki

 w dniu 22.06.2014 ( niedziela) w godz. od 14.00 do 20.00

w parku dworskim przy ul. Jagiełły w Dobrzelinie.

Na imprezie przeprowadzimy wiele ciekawych konkursów, a na ich zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy również wszystkich do barwnego przebrania się  na ludowo czy też za damę, kawalera dworu. Najciekawszy strój zostanie sowicie nagrodzony :)

Impreza ma charakter edukacyjny, integracyjny. W załączeniu plakat informacyjny.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Gminy Żychlina

zychlin z pulsem

Zostaw komentarz :, , więcej...

Konkurs historyczno – literacki ” Historia obok Nas „

przez , 31.maj.2014, w Konkursy

Towarzystwo Miłośników Historii Żychlina na początku roku 2014 ogłosiło konkurs literacko – historyczny dla uczęszczających do szkół na terenie gminy i miasta Żychlin. Do wyboru uczestników przedłożono trzy tematy : ” Przygody rycerza Chwała” , ” Z rodzinnego albumu” , ” To w Żychlinie warto zobaczyć”. Chęć udziału w konkursie zgłosiły wszystkie szkoły prócz Społecznej Szkoły Podstawowej w Orątkach. Łącznie do udziału w konkursie zgłoszono 48 prac konkursowych.

20 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace konkursowe w składzie : Anna Wrzesińska, Monika Sylwestrowicz, Zenona Kołodziejczyk. Komisja nagrodziła 19 prac. Uroczyste zakończenie konkursu historyczno-literackiego ” Historia obok Nas ” i wręczenie nagród odbyło się 24 maja ( sobota) 2014 roku podczas Dni Żychlina w godz. 15.oo-16.oo. Nagrody wręczali : wiceprezes Tadeusz Kafarski, sekretarz Monika Sylwestrowicz.

Wyniki Konkursu historyczno-literackiego

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Historia radia w Żychlinie

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

W Żychlinie przy ul. Sądowej (obecnie Jana Kilińskiego), w budynku dawnego sądu istniała rozgłośnia radiowa, która poprzez łącza przewodowe nadawała programy. Sieć naziemna prowadziła m.in. do Skrzeszew, Pasieki, Dobrzelina, Śleszyna, Pleckiej Dąbrowy. Opowiada pan Ludwik Zalewski honorowy członek TMHŻ

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Pierwszy rozstrzelany w Żychlinie, Józef Urzędowski

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

Obok muru otaczającego dawny żychliński młyn, 27 września 1939 r., rozstrzelany został przez Niemców pierwszy Polak, mieszkaniec Żychlina Józef Urzędowski. Prowizoryczny proces i egzekucja, po trzech dniach rodzina mogła przenieść zwłoki na cmentarz.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Wrzesień 1939 roku w Żychlinie

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

Honorowy członek TMHŻ, Ludwik Zalewski wspomina II wojnę światową, wrzesień 1939 r.. Opowiada o wydarzeniach, których był bezpośrednim świadkiem.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Kuźnia Gosławskiego w Żychlinie

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

Przy Placu Wolności, w jednym z budynków (obecnie dom mieszkalny) funkcjonowała kuźnia, własność kowala Gosławskiego. O jej historii i specjalizacji opowiada pan Ludwik Zalewski, honorowy członek TMHŻ

Zostaw komentarz :, , więcej...

Warsztat Mechaniczny w Żychlinie

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

Ludwik Zalewski honorowy członek TMHŻ opowiada o pierwszym w Żychlinie warsztacie mechanicznym, w którym w okresie międzywojennym XX wieku, naprawiano samochody, motocykle i rowery. Warsztat był własnością Leona Borowicza

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Prywatna Szkoła w Żychlinie

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

Historię przedstawia Ludwik Zalewski, honorowy członek TMHŻ

Zostaw komentarz :, , więcej...

Pierwszy Kościół w Żychlinie

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

Miejsce posadowienia pierwszego kościoła na terenie Żychlina wskazuje pan Ludwik Zalewski, honorowy członek TMHŻ.  Drewniana, orientowana budowla istniał w miejscu obecnej remizy straży pożarnej.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Medal Niepodległości dla Jaworskiego z Żychlina

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

W Żychlinie odnaleziony został dokument potwierdzający przyznanie w 1937 r., Józefowi Jaworskiemu Medal Niepodległości. O postaci swojego sąsiada opowiada pan Ludwik Zalewski, honorowy członek TMHŻ.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Mogiły Powstańców Styczniowych w Żychlinie

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

Na cmentarzu parafialnym w Żychlinie  ekipa filmowa dotarła do czterech mogił powstańców Powstania Styczniowego. O pochowanych tam weteranach opowiada pan Ludwik Zalewski, honorowy członek Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina, historyk amator, regionalista. Nagranie dokonane 11.02.2014 r.

Zostaw komentarz :, , więcej...

Powstanie Styczniowe w Żychlinie

przez , 04.kwi.2014, w Video opowieści

Wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym na terenie gminy Żychlin, przypomina Ludwik Zalewski, członek Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina,  historyk amator, regionalista. Odkrywa kilka nowych faktów, m.in. nazwiska powstańców i miejsca ich pochówku na miejscowym cmentarzu.

Zostaw komentarz :, , więcej...

Wyróżnienie w konkursie – Puls Żychlin

przez , 01.kwi.2014, w Z Życia TMHŻ

Zostaliśmy wyróżnieni podczas rozdania nagród na Gali ” Puls Żychlina ” przez Kapitułę Konkursu w kategorii Inicjatywa Lokalna.

Jesteśmy zadowoleni i dumni z dostrzeżenia naszych starań  i jeszcze bardziej zmotywowani do działania.

Nagroda Puls Żychlina

Delegacja reprezentująca TMHŻ w składzie: Ania Wrzesińska, Ewa Wypych, Józef Staszewski, Ryszard Zimny, Ludwik Zalewski

Wszystkim zwycięzcą Gali Puls Żychlin serdecznie gratulujemy :)

Zostaw komentarz :, , więcej...


Konkurs prac plastycznych Castrum Sychlin

przez , 27.mar.2014, w Konkursy

W związku z Naszymi poszukiwaniami dowodów na istnienie zamku w Żychlinie zaprosiliśmy uczniów Szkół z terenu Gminy do uczestnictwa w konkursie plastycznym ” Castrum Sychlin”. Zadaniem dzieci była wizualizacja poszukiwanego zamku. Fantazje dzieci o zamku średniowiecznym w Żychlinie jak i ilość złożonych prac przeszły Nasze najśmielsze oczekiwania. Postanowiliśmy pokazać je wszystkie ( 130 szt.)  na zorganizowanej przez Nas wystawie i tam nagrodzić zwycięzców ( 21 osób) . Wystawa odbyła się w Żychlińskim Domu Kultury.


 

Zostaw komentarz :, , , więcej...

1 listopada

przez , 26.mar.2014, w Z Życia TMHŻ

TMHŻ zapaliło znicze upamiętniające nieżyjących znanych , zasłużonych oraz zapomnianych mieszkańców Żychlina.  Przedstawiamy kilka zdjęć upamiętniających naszą akcję znicz.

Zostaw komentarz :, , więcej...

Uroczystości 1 września

przez , 26.mar.2014, w Z Życia TMHŻ

Uroczystości upamiętniające wydarzenia  dnia 1  września 1939 roku. Msza Święta, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach poległych żołnierzy na Cmentarzu Parafialnym w Żychlinie i grobach nieznanego żołnierza w Dobrzelinie.

Zostaw komentarz :, , więcej...

Spotkanie z 37 pułkiem

przez , 26.mar.2014, w Z Życia TMHŻ

Zaproszeni goście podzielili się swoją wiedzą dotyczącą historii 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego z okresu II wojny światowej. Opowieścią nie było końca. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji, obejrzeliśmy ciekawe zdjęcia oraz dokumenty z tamtych czasów, ale i my mogliśmy pochwalić się naszymi wiadomościami, jakie do tej pory udało nam się zebrać. Spotkanie odbyło się w lokalu Hanoi. Koordynatorem spotkania był pan Henryk Olszewski.

Zostaw komentarz :, więcej...

Spotkanie z Pruszakiem

przez , 26.mar.2014, w Z Życia TMHŻ

Na zaproszenie TMHŻ potomek ostatnich właścicieli Żychlina poprowadził prelekcję na której przedstawił historię rodziny. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Koordynatorem spotkania była pani Monika Sylwestrowicz.

Zostaw komentarz :, , więcej...

Spotkanie założycielskie

przez , 26.mar.2014, w Z Życia TMHŻ

Zostaw komentarz :, więcej...

Oficjalne okno na Świat :)

przez , 24.mar.2014, w Co słychać

 

Oficjalna strona Towarzystwa Miłośników Historii Żychlina. Zaglądaj do nas czasem.

Zostaw komentarz :, , , więcej...

Szukasz czegoś?

Użyj poniższego formularza:

Nadal nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zostaw komentarz w notce, lub skontaktuj się z nami a zajmiemy się tym.

Blogroll

Kilka bardzo polecanych stron...